Bạn cần biết

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017- 2018

     PHÒNG GD& ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

                              THÔNG BÁO


Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017- 2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

 

42

 

 

 

 

 

19

 

23

 

0

 

0

 

I

Giáo viên

37

 

 

 

 

16

21

0

0

 

 

Trong đó GVCN:

31

31

 

 

 

11

 

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Thể dục

0

0

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Âm nhạc

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

4

4

 

 

 

2

2

 

 

 

5

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

TPT

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

III

Nhân viên

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

Nhân viên thư viện

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

GV thỉnh giảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nha sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Bảo mẫu,cấp dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             P.Hai Bà Trưng , ngày 15  tháng 9  năm 2017

                                                                                          Thủ trưởng đơn vị                                                                               

                                                                                                         Lê Thị An Bình

Ươc mơ ngày khai trường- Lễ Khai giảng Trường TH Trần Quốc Toản
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ- TH TRẦN QUỐC TOẢN
ĐÓN CÁC BÉ 5 TUỔI- MN OLYMPUS
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông -

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - Năm học 2018-2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học - Năm học 2018- 2019

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018- 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 - 2018

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị