Bạn cần biết

THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2015 – 2016

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học

Năm học 2015 – 2016

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

22/32

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

22

-

1

Phòng học kiên cố

22

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

3410

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

2050

 

VI

Tổng diện tích các phòng

1360

 

1

Diện tích phòng học (m2)

 1360m2

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

0

 

3

Diện tích thư viện (m2)

50m2

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

0

 

5

Diện tích phòng khác (m2)

-         Hiệu trưởng

-         Phó hiệu trưởng

-         Phòng Hội đồng

-         Y tế

-         Phòng Đoàn - Đội

-         Phòng nghệ thuật

-         Nhà kho (bán trú)

-         Nhà bếp

-         Nhà vệ sinh

602 m2

25 m2

25 m2

45 m2

25 m2

20 m2

10 m2

20 m2

30 m2

45m2

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

7

1/1

2

Khối lớp 2

7

1/1

3

Khối lớp 3

6

1/1

4

Khối lớp 4

6

1/1

5

Khối lớp 5

6

1/1

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

0

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

2

 

2

Cát xét

6

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể/LCD

1

 

5

Thiết bị khác: organ - piano

1

 


 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 

x

XIX

Tường rào xây

x

 

HỘI THI: VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG - CHỦ ĐỀ: SÁCH VỚI TUỔI THƠ
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
BÀI ĐỒNG DIỄN TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
Ve ha nam
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo

THÔNG B¸O Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2015 – 2016

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị