Bạn cần biết

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2017-2018

     PHÒNG GD& ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

 Năm học 2017-2018 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

GHI CHÚ

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

Điều kiện tuyển sinh

270

198

249

283

244

 

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình giảng dạy của Bộ GD

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Nhà trường quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh, tập trung vào việc truyền thụ kiến thức, xây dựng lối sống, tạo môi trường tốt nhất cho việc sinh hoạt của học sinh. Xây dựng môi trường thân thiện.

- PHHS quan tâm và quản lý con em trong thời gian sinh hoạt tại nhà, luôn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, kết hợp cùng nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh.

 

 

 

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

     Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho học sinh tham gia học tập. Xây dựng các phòng chức năng như : Thư viện, phòng đọc sách, nghệ thuật..... Tạo điều kiện tốt nhất để học sinh tiếp cận với kiến thức của nhân loại. Toàn trường thực hiện kết nối Internet.

 

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

   Xây dựng môi trường thân thiện với học sinh, tạo cho học sinh vui thích đến trường. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khoá, sân chơi bổ ích cho học sinh.

    Nơi sinh hoạt của học sinh thoáng mát sạch sẽ an toàn.

 

 

 

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

    Đội ngũ quản lí được học tập phương pháp quản lí giáo dục, trình độ chuyên môn Đại học.

   Đội ngũ giáo viên chủ nhiện đào tạo chính qui trên chuẩn (cao đẳng và đại học).

 

 

 

VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

- Đạo đức : .100% học sinh thực hiện đầy đủ NVHSTH

- Học tập : 100% HS hoàn thành chương trình lớp học

- Sức khoẻ : .100% HS đủ sức khỏe để học tập.

 

 

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

      Đảm bảo kiến thức cơ bản đúng chuẩn và kĩ năng sống cho học sinh để học sinh tiếp tục học tập lớp cao hơn.

                                         

                                                          P. Hai Bà Trưng, ngày 15  tháng 9 năm 2017

                                                    Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                                               

                                                                                                             Lê Thị An Bình
Ươc mơ ngày khai trường- Lễ Khai giảng Trường TH Trần Quốc Toản
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ- TH TRẦN QUỐC TOẢN
ĐÓN CÁC BÉ 5 TUỔI- MN OLYMPUS
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông -

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - Năm học 2018-2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học - Năm học 2018- 2019

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018- 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 - 2018

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị