Bạn cần biết

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2016 - 2017

       PHÒNG GD& ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

 


THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học

Năm học 2016- 2017

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

22/32

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

22

-

1

Phòng học kiên cố

22

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

4

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

3410

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

2050

 

VI

Tổng diện tích các phòng

1360

 

1

Diện tích phòng học (m2)

 1360m2

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

0

 

3

Diện tích thư viện (m2)

50m2

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

0

 

5

Diện tích phòng khác (m2)

-         Hiệu trưởng

-         Phó hiệu trưởng

-         Phòng Hội đồng

-         Y tế

-         Phòng Đoàn - Đội

-         Phòng nghệ thuật

-         Nhà kho (bán trú)

-         Nhà bếp

-         Nhà vệ sinh

602 m2

      25 m2

25 m2

45 m2

25 m2

20 m2

10 m2

20 m2

30 m2

45m2

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

7

1/1

2

Khối lớp 2

7

1/1

3

Khối lớp 3

6

1/1

4

Khối lớp 4

6

1/1

5

Khối lớp 5

6

1/1

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

0

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

2

 

2

Cát xét

6

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể/LCD

2

 

5

Thiết bị khác: organ - piano

1

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

 

2

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).   

                                          

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 

x

XIX

Tường rào xây

x

 

                                                  

                                                   Phủ Lý , ngày 12 tháng 9 năm 2016

                                                                                          Thủ trưởng đơn vị                                                                              

 

 

 

                                                                                                     Lê Thị An Bình

Ươc mơ ngày khai trường- Lễ Khai giảng Trường TH Trần Quốc Toản
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ- TH TRẦN QUỐC TOẢN
ĐÓN CÁC BÉ 5 TUỔI- MN OLYMPUS
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông -

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - Năm học 2018-2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học - Năm học 2018- 2019

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018- 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 - 2018

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị