Thông báo

THÔNG BÁO V/V tham gia Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016 - 2017                                                           THÔNG BÁO

V/V tham gia Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016 - 2017 

Căn cứ kế hoạch số 226/KH-BHYTHS ngày 22/8/2016 của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố, trường Tiểu học Trần Quốc Toản thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016-2017 như sau:

1. Đối tượng: bắt buộc 100% học sinh tham gia

2. Mức đóng:  

*Lớp 1:  15 tháng = 571.725 đồng/1HS (Từ 01/10/2016 đến 31/12/2017)

       *Lớp 2,3,4,5: 12 tháng = 457.380 đồng/1HS (Từ 01/1/2017 đến 31/12/2017)

*Đối với học sinh đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng như con hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, con công an, bộ đội ….đề nghị gia đình photo thẻ BHYT nộp cho giáo viên chủ nhiệm.

* Đề nghị các bậc phụ huynh nộp tiền mua BHYT cho Giáo viên chủ nhiệm lớp để nhà trường kịp thời làm thủ tục đề nghị cấp pháTthẻ BHYT cho học sinh, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho các em.

                     

Xem thêm...
HỘI THI: VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG - CHỦ ĐỀ: SÁCH VỚI TUỔI THƠ
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
BÀI ĐỒNG DIỄN TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
Ve ha nam
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo

THÔNG B¸O Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2015 – 2016

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị