Thông báo

THÔNG BÁO V/V tham gia Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016 - 2017                                                           THÔNG BÁO

V/V tham gia Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016 - 2017 

Căn cứ kế hoạch số 226/KH-BHYTHS ngày 22/8/2016 của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố, trường Tiểu học Trần Quốc Toản thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016-2017 như sau:

1. Đối tượng: bắt buộc 100% học sinh tham gia

2. Mức đóng:  

*Lớp 1:  15 tháng = 571.725 đồng/1HS (Từ 01/10/2016 đến 31/12/2017)

       *Lớp 2,3,4,5: 12 tháng = 457.380 đồng/1HS (Từ 01/1/2017 đến 31/12/2017)

*Đối với học sinh đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng như con hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, con công an, bộ đội ….đề nghị gia đình photo thẻ BHYT nộp cho giáo viên chủ nhiệm.

* Đề nghị các bậc phụ huynh nộp tiền mua BHYT cho Giáo viên chủ nhiệm lớp để nhà trường kịp thời làm thủ tục đề nghị cấp pháTthẻ BHYT cho học sinh, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho các em.

                     

Xem thêm...
Ươc mơ ngày khai trường- Lễ Khai giảng Trường TH Trần Quốc Toản
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ- TH TRẦN QUỐC TOẢN
ĐÓN CÁC BÉ 5 TUỔI- MN OLYMPUS
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
  • Ba công khai
  • Thông báo

MẪU 07

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học- Năm học 2019- 2020

Mẫu 05

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông- Năm học 2019-2020

MẪU 08

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2019- 2020

Công khai quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước,

CÔNG KHAI Quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước, nguồn khác năm HỌC 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018- 2019
Xem thêm...
Website Đơn vị