Thông báo

Lịch nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4, 1/5/2016

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4, 1/5/2016 

      *Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) được nghỉ 3 ngày: từ ngày 16/4 đến hết ngày 18/4/2016 (Thứ 7, chủ nhật, thứ 2). Thứ 3 (19/4/2016) các em đi học bình thường.

   *Ngày lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5, được nghỉ 4 ngày từ 30/4/2016 đến hết ngày 3/5/2016 (nghỉ thứ 7, chủ nhật, thứ 2, thứ 3). Thứ tư (4/5/2016) các em đi học bình thường.

 Nhà trường xin trân trọng thông báo tới các bậc phụ huynh để tiện cho việc đưa, đón và quản lý các cháu.               

Xem thêm...
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ- TH TRẦN QUỐC TOẢN
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
MÚA THƯ PHÁP
BÀI ĐỒNG DIỄN TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2017-2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2017- 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017- 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2016 - 2017

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2016-2017
Xem thêm...
Website Đơn vị