Thông báo

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2016-2017

                         THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra cuối học kỳ II - Năm học 2016-2017

 

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 4

10/5/2017

KHỐI 1: Toán + Tiếng Việt

Các khối khác nghỉ

KHỐI 2: Toán + Tiếng Việt

Các khối khác nghỉ

Thứ 5

11/5/2017

KHỐI 3: Toán + Tiếng Việt

Các khối khác nghỉ

KHỐI 4: Toán + Tiếng Việt

Các khối khác nghỉ

Thứ 6

12/5/2017

KHỐI 5: Toán + Tiếng Việt

Các khối khác nghỉ

Toàn trường nghỉ

GV chấm bài

Lịch kiểm tra Tiếng Anh

Thứ 5

4/5/2017

KHỐI 1: Kiểm tra Tiếng Anh

Khối khác học theo thời khoá biểu 5A,5B,5C,5D: NGHỈ

KHỐI 1: NGHỈ

Khối khác học theo thời khoá biểu

5A,5B,5C,5D : HỌC

Thứ 6

5/5/2017

KHỐI 2: Kiểm tra Tiếng Anh

Khối khác học theo thời khoá biểu

Học theo thời khoá biểu

Thứ 2

15/5/2017

KHỐI 3: Kiểm tra Tiếng Anh

Khối khác học theo thời khoá biểu

Học theo thời khoá biểu

Thứ 3

16/5/2017

KHỐI 4: Kiểm tra Tiếng Anh

Khối khác học theo thời khoá biểu

Học theo thời khoá biểu

Thứ 4

17/5/2017

KHỐI 5: Kiểm tra Tiếng Anh

Khối khác học theo thời khoá biểu

Học theo thời khoá biểu

Giờ vào kiểm tra: Sáng: 7 giờ 00 phút, chiều 13 giờ 15 phút

    Đề nghị các bậc phụ huynh đưa, đón các cháu đúng giờ

           và quản lý các cháu trong những ngày nghỉ.Xem thêm...
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ- TH TRẦN QUỐC TOẢN
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
MÚA THƯ PHÁP
BÀI ĐỒNG DIỄN TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2017-2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2017- 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017- 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2016 - 2017

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2016-2017
Xem thêm...
Website Đơn vị