• TT Họ và tên Vị trí Email 1 Lê Thị An Bình Hiệu trưởng Binhphuly@gmail.com 2 Hoàng Thị Bích Thuận Phó hiệu trưởng Hoangthuhien@gmail.com 3 Hoàng Thị Thu Hiền Phó hiệu trưởng Hoangbichthuan@gmail.com
  • Địa chỉ: so 8- ngo 186- Nguyen Viet Xuan
  • Email: thtranquoctoan@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513885398
TT Thông tin
1
Họ tên: Le Thi An Binh
Vị trí: Hieu truong
Email: binhphuly@gmail.com
Điện thoại: 03513885398
2
Họ tên: Hoang Thi Thu Hien
Vị trí: Pho hieu truong
Email: Hoangthuhien@gmail.com
Điện thoại: 0912232786
3
Họ tên: Hoang Thi Bich Thuan
Vị trí: Pho hieu truong
Email: hoangbichthuan30@gmail.com
Điện thoại: 0948099929
Ươc mơ ngày khai trường- Lễ Khai giảng Trường TH Trần Quốc Toản
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ- TH TRẦN QUỐC TOẢN
ĐÓN CÁC BÉ 5 TUỔI- MN OLYMPUS
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông -

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - Năm học 2018-2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học - Năm học 2018- 2019

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018- 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 - 2018

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị