• TT Họ và tên Vị trí Email 1 Lê Thị An Bình Hiệu trưởng Binhphuly@gmail.com 2 Hoàng Thị Bích Thuận Phó hiệu trưởng Hoangthuhien@gmail.com 3 Hoàng Thị Thu Hiền Phó hiệu trưởng Hoangbichthuan@gmail.com
  • Địa chỉ: so 8- ngo 186- Nguyen Viet Xuan
  • Email: thtranquoctoan@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513885398
TT Thông tin
1
Họ tên: Le Thi An Binh
Vị trí: Hieu truong
Email: binhphuly@gmail.com
Điện thoại: 03513885398
2
Họ tên: Hoang Thi Thu Hien
Vị trí: Pho hieu truong
Email: Hoangthuhien@gmail.com
Điện thoại: 0912232786
3
Họ tên: Hoang Thi Bich Thuan
Vị trí: Pho hieu truong
Email: hoangbichthuan30@gmail.com
Điện thoại: 0948099929
Ươc mơ ngày khai trường- Lễ Khai giảng Trường TH Trần Quốc Toản
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ- TH TRẦN QUỐC TOẢN
ĐÓN CÁC BÉ 5 TUỔI- MN OLYMPUS
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
  • Ba công khai
  • Thông báo

MẪU 07

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học- Năm học 2019- 2020

Mẫu 05

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông- Năm học 2019-2020

MẪU 08

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2019- 2020

Công khai quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước,

CÔNG KHAI Quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước, nguồn khác năm HỌC 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018- 2019
Xem thêm...
Website Đơn vị