Phòng ban trực thuộc

  • TT Họ và tên Vị trí Email 1 Lê Thị An Bình Hiệu trưởng Binhphuly@gmail.com 2 Hoàng Thị Bích Thuận Phó hiệu trưởng Hoangthuhien@gmail.com 3 Hoàng Thị Thu Hiền Phó hiệu trưởng Hoangbichthuan@gmail.com
  • Địa chỉ: so 8- ngo 186- Nguyen Viet Xuan
  • Email: thtranquoctoan@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513885398
TT Thông tin
1
Họ tên: Le Thi An Binh
Vị trí: Hieu truong
Email: binhphuly@gmail.com
Điện thoại: 03513885398
2
Họ tên: Hoang Thi Thu Hien
Vị trí: Pho hieu truong
Email: Hoangthuhien@gmail.com
Điện thoại: 0912232786
3
Họ tên: Hoang Thi Bich Thuan
Vị trí: Pho hieu truong
Email: hoangbichthuan30@gmail.com
Điện thoại: 0948099929
HỘI THI: VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG - CHỦ ĐỀ: SÁCH VỚI TUỔI THƠ
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
BÀI ĐỒNG DIỄN TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
Ve ha nam
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo

THÔNG B¸O Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2015 – 2016

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị