Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
số 509/BGDĐT-GDTrH
về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học... Chi tiết
2020-02-22
Số 3866/BGD ĐT-GDTH
Về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học... Chi tiết
2019-08-26
Số: 22/2016/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY... Chi tiết
2016-09-22
số 35/2015/TT-BGDĐT
Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua,... Chi tiết
2015-12-31
SỐ 629/PGDĐT-TH
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 Chi tiết
2015-09-16
Số: 30/2014/TT-BGDĐT
BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Chi tiết
2014-08-28
Số: 52/2012/TT-BGDĐT
Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội Chi tiết
2012-12-19
SỐ 43/2012/TT-BGDĐT
ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI GIÁO... Chi tiết
2012-01-26
Số: 21/ 2010/TT-BGDĐT
Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp Chi tiết
2010-07-20
Ươc mơ ngày khai trường- Lễ Khai giảng Trường TH Trần Quốc Toản
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ- TH TRẦN QUỐC TOẢN
ĐÓN CÁC BÉ 5 TUỔI- MN OLYMPUS
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
  • Ba công khai
  • Thông báo

MẪU 07

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học- Năm học 2019- 2020

Mẫu 05

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông- Năm học 2019-2020

MẪU 08

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2019- 2020

Công khai quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước,

CÔNG KHAI Quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước, nguồn khác năm HỌC 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018- 2019
Xem thêm...
Website Đơn vị