Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 22/2016/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY... Chi tiết
2016-09-22
số 35/2015/TT-BGDĐT
Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua,... Chi tiết
2015-12-31
SỐ 629/PGDĐT-TH
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 Chi tiết
2015-09-16
Số: 30/2014/TT-BGDĐT
BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Chi tiết
2014-08-28
Số: 52/2012/TT-BGDĐT
Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội Chi tiết
2012-12-19
SỐ 43/2012/TT-BGDĐT
ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI GIÁO... Chi tiết
2012-01-26
Số: 21/ 2010/TT-BGDĐT
Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp Chi tiết
2010-07-20
HỘI THI: VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG - CHỦ ĐỀ: SÁCH VỚI TUỔI THƠ
BÀI MÚA HÁT SÂN TRƯỜNG: EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ
BÀI ĐỒNG DIỄN TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
Ve ha nam
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo

THÔNG B¸O Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2015 – 2016

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị