Điểm báo

chủ động triển khai

Ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: Nhiệm vụ quan trọng trong công tác khảo thí của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm học 2014 - 2015 là triển khai thực hiện Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt phương án đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015;

Tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.

Cụ thể, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh sẽ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm các kỳ thi năm học 2013 - 2014; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức tốt các kỳ thi năm học 2014 - 2015 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Nắm vững các văn bản qui phạm pháp luật về thi, đặc biệt là quy chế Kỳ thi THPT quốc gia, các văn bản hướng dẫn tổ chức thi và các văn bản liên quan khác; xây dựng kế hoạch các kỳ thi năm học 2014 - 2015; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi;

Sở cũng tổ chức hội thảo, tập huấn về công tác đề thi, công tác coi thi, chấm thi, phần mềm quản lý thi để cán bộ, giáo viên nắm vững các quy định của quy chế, thực hiện tốt các khâu của kỳ thi; tăng cường công tác tổ chức, cải tiến ra đề thi, nâng cao chất lượng các đề thi cho các kỳ thi;

Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện việc in sao đề thi cho các kỳ thi an toàn, chính xác, bảo mật và tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, đảm bảo chính xác, khách quan và công bằng.

Cùng với việc tổ chức cho người học của các cơ sở giáo dục phổ thông và thí sinh tự do đăng ký dự thi, chuyển dữ liệu dự thi về Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh sẽ phối hợp cùng với các trường đại học tổ chức coi thi, chấm thi; xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh.

Bên cạnh đó, chủ trì cụm thi địa phương (nếu có) dành cho thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, không lấy kết quả thi để tham gia tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Sở đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác tổ chức thi.

Tác giả:

Xem thêm

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
Ngày hội đến trường
Giao lưu văn hóa đọc 2019-2020
clip Vạch mặt kẻ dâm ô
Trò chơi vận động Ném bóng trúng đích