Tin từ đơn vị khác

Tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh THCS năm học 2017 - 2018

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Thực hiện công văn số 1790/SGDĐT - GDTXCN ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc  tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”;

          Thực hiện công văn 150/ KH- BCĐXDXHHT ngày 24 tháng 9 năm 2019 của UBND thành phố Phủ Lý  về việc  tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng năm học mới của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố năm học 2019-2020.

TTHTCCĐ phường Minh Khai đã tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 và khai giảng năm học mới, cụ thể như sau:

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của tuần lễ. Ngày 1 tháng 10 năm 2019 TTHTCĐ phường Minh Khai long trọng tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và khai giảng năm học mới” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục,  đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

 Phát biểu tại lễ khai mạc với chủ đề “Đọc và học tập suôt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” đồng chí Phạm Thị Cài  đã nêu rõ nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để  nâng cao chất lượng hoạt động của TTHTCĐ trong năm học 2019-2020. 

 Đặc biệt trong tuần lễ  hưởng ứng học tập suất đời, TTHTCĐ phường Minh Khai tổ chức một số hoạt động sau: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về: mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; triển khai xây dựng các mô hình học tập; chủ đề và các hoạt động của tuần lễ. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục và những nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của tuần lễ.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân.

Tổ chức các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường tiểu học, trung học cơ sở; triển khai xây dựng “tủ sách học tập suốt đời” tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp đối tượng người sử dụng ở từng địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích thói quen, nhu cầu học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phạm Thị Tính- Hiệu phó trường THCS Trần Phú.

Tác giả: thcstranphu

Xem thêm

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
Ngày hội đến trường
clip Vạch mặt kẻ dâm ô
Trò chơi vận động Ném bóng trúng đích
Video thuyết minh tranh chủ đề Phòng chống XHTDTE