tin tức-sự kiện

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH XÁ Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề ghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2018-2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH XÁ Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề ghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2018-2019

          Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT), Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT), và các công văn hướng dẫn thực hiện các thông tư nói trên, ngày 11/5/2019, trường tiểu học Trịnh Xá tổ chức tập huấn triển khai thực hiện đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng; đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên quy định tại các thông tư và các văn bản hướng dẫn của các cấp.

          Mục đích của buổi tập huấn: Quán triệt, hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, xác định đúng phẩm chất, năng lực để từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp. Thành phần tham dự tập huấn 100% CBGV trong toàn trường về dự đông đủ. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Thật - Hiệu trưởng, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14 (quy trình đánh giá, chu kì đánh giá, sử dụng các biểu mẫu trong đánh giá....), cách tìm minh chứng cho các tiêu chí và giải đáp các thắc mắc liên quan đến Thông tư số 14.

          Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tổ trưởng Tổ 1, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20 (quy trình đánh giá, chu kì đánh giá, sử dụng các biểu mẫu trong đánh giá, ....), cách tìm minh chứng cho các tiêu chí và giải đáp các thắc mắc liên quan đến Thông tư số 20.

          Hội nghị đã chia các nhóm để thực hiện phần thực hành đánh giá, tự đánh giá (thực hiện vào các biểu mẫu). Các nhóm đã nhanh chóng nhận nhiệm vụ và cùng nhau thảo luận sôi nổi các nội dung được giao.

          Sau khi hoàn thành biểu mẫu quy định, đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

 

         Sau buổi tập huấn, CBGV đã hiểu rõ quy trình, chu kỳ, phương pháp đánh giá, biết cách tìm minh chứng trong đánh giá xếp loại hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và vận dụng vào việc thực hiện đánh giá theo quy định. 

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Thật

Xem thêm

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
Ngày hội đến trường
clip Vạch mặt kẻ dâm ô
Trò chơi vận động Ném bóng trúng đích
Video thuyết minh tranh chủ đề Phòng chống XHTDTE