tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” Năm học 2018-2019

HỘI ĐỒNG ĐỘI TP PHỦ LÝ

LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC TRỊNH XÁ

Số: ..... - KH/LĐTHTX

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

Trịnh Xá, ngày 22 tháng 1 năm 2019

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường”

Năm học 2018-2019

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018- 2019 ; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, “Vòng tay bè bạn” và “Giúp bạn đến trường - Cùng hướng tới tương lai”;  phát huy kết quả đạt được của phong trào trong các năm học trước, căn cứ vào công văn Số: 07 KH/HĐĐcủa Hội Đồng đội thành phố Phủ Lý phát động triển khai phong trào “Hũ gạo tình thương – Tiếp sức đến trường” năm học  2018-2019 ngày 2 tháng 1 năm 2019  tới toàn thể các Liên đội, các em đội viên, thiếu nhi và lực lượng phụ trách Đội trong toàn thành phố, Liên đội triển khai cụ thể kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Huy động sự quan tâm, giúp đỡ của phụ trách Đội và thiếu nhi toàn Liên đội dành cho các em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ, động viên các em về vật chất và tinh thần ngay từ đầu năm học để các em tiếp tục phấn đấu học tập, vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

- Thông qua phong trào “Hũ gạo tình thương – Tiếp sức đến trường” nhằm giáo dục cho các em đội viên, thiếu nhi truyền thống tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết, biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ nhau trong thiếu nhi.

- Phong trào phải được triển khai sâu rộng tới 100% các chi đội, phụ trách Đội và thiếu nhi toàn  Liên đội ; tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các tập thể chi đội Đội, đội viên và thiếu nhi; đảm bảo tính tuyên truyền, giáo dục và phù hợp với điều kiện của Liên đội.

- Số gạo thu được dùng để trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại  Liên đội.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Đối tượng tham gia

- Phát động tới tập tể cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường và lực lượng phụ trách Đội, đội viên, thiếu nhi tại Liên đội tham gia ủng hộ gạo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Các đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi có hoàn

cảnh đặc biệt (học sinh khuyết tật, học sinh bị ảnh hưởng chất độc da cam, học sinh bị nhiễm HIV/AIDS…) được miễn tham gia.

2. Mức vận động

 Việc có ủng hộ khuyến khích tinh thần tự nguyện của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các đội viên, nhi đồng trong toàn trường.

3.  Phương thức tổ chức, quản lý, sử dụng

- Bước 1: Liên đội phát động và tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức đến toàn thể phụ trách Đội, cán bộ, giáo viên nhà trường, các em đội viên, thiếu nhi và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường”.

- Bước 2: Tổ chức Hội thu phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” trong tiết chào cờ sáng thứ 2 ngày 28/1/2019

Yêu cầu:

- Các chi đội tổng hợp số gạo theo chi đội mình và thu nộp vào buổi Hội thu phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường”.

  - Liên đội sử dụng 100% số gạo thu được để trao tặng trực tiếp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của liên đội.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Việc tổ chức trao tặng gạo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thực hiện trao tặng vào ngày 28/1/2019.

Phong trào “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường” là phong trào có ý nghĩa nhân văn, giáo dục sâu sắc đối với các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

 Liên đội đề nghị các chi đội, chùm sao hưởng ứng phong trào nhằm đạt kết quả cao nhất./.

 

DUYỆT BGH NHÀ TRƯỜNG                              TM.BCH LIÊN ĐỘI

                                                                                                         

 

                 Phạm Hồng Hạnh

 

Tác giả: thtrinhxa

Xem thêm

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
Ngày hội đến trường
clip Vạch mặt kẻ dâm ô
Trò chơi vận động Ném bóng trúng đích
Video thuyết minh tranh chủ đề Phòng chống XHTDTE