tin tức-sự kiện

Tập huấn CNTT

<>  tất cả các biểu tượng mờ đi mới dán mã nhúng.

chọn hoạt động và lưu lại - muốn xem mới chọn cổng thông tin.

IV. LIÊN KẾT WEBSITE:

          - Chọn liên kết web trong trang quản trị - thêm mới (tạo ra một nhóm liên kết) - Tiêu đền, nội dung .

          - chọn nhóm - chon danh sách liên kết - chọn trang BGD ĐT cần sửa

chọn biểu tượng bằng cách vào trang của sở hay bộ - chọn chụp màn hình - vào paint và dán.

V . TỔ CHỨC :

          Chọn tổ chức trong trang quản trị - thêm mới - điền đầy đủ thông tin - chọn hoạt động và lưu lại

          Đưa các thông tin cán bộ vào phòng ban: Chọn phòng ban - chọn cán bộ - thêm mới và điền đầy đủ thông tin - (vị trí là chức vụ) - chọn hoạt động - lưu lại

VI . THÔNG BÁO

          Chọn thông báo trong trang quản trị - thêm mới - điền đầy đủ thông tin - chọn hoạt động và lưu lại .

          Chọn file bằng cách lưu file trong Word

VII. Tin tức
Tác giả: sưu tầm

Xem thêm

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
Ngày hội đến trường
clip Vạch mặt kẻ dâm ô
Trò chơi vận động Ném bóng trúng đích
Video thuyết minh tranh chủ đề Phòng chống XHTDTE