tin tức-sự kiện

Kế hoạch tổ chức giao lưu Kể chuyện theo sách năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Số: 207/KH-THTX                                  Trịnh Xá, ngày 03 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức giao lưu “Kể chuyện theo sách”

Năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, của trường tiểu học Trịnh Xá;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của Thư viện trường tiểu học Trịnh Xá;

Trường tiểu học Trịnh Xá xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu “Kể chuyện theo sách” năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tạo sân chơi cho học sinh trong toàn trường, qua đó giúp cho việc học tập các môn học khác của các em được tốt hơn.

- Giáo dục cho các em học sinh nhận thức cao về văn hóa đọc. Thông qua buổi giao lưu, rèn luyện cho các em tính tự giác học tập, đoàn kết, giao lưu với các bạn trong trường để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

2. Yêu cầu 

Các lớp tham gia giao lưu tích cực, hưởng ứng phong trào vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng, số lượng

­- Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trong toàn trường.

- Mỗi lớp chọn 01 học sinh tham gia giao lưu kể chuyện (Nhóm múa, hát, đọc thơ minh họa của mỗi lớp không quá 08 em).

2.  Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 23/12/2019 (tiết chào cờ và HĐTN)

- Địa điểm: Tại sân trường.     

 3. Nội dung

- Kể những câu chuyện đã được đọc trong sách tại thư viện của trường hoặc đã được đọc qua sách, báo, tạp chí... có nội dung phù hớp với lứa tuổi có tác dụng giáo dục về đất nước con người Việt Nam, tình yêu quê hương, những tấm gương nêu cao tinh thần ham học, say mê học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, phấn đấu vươn lên tu dưỡng rèn luyện đạo đức của thiếu nhi, ca ngợi truyền thống hiếu học của dân tộc …

- Những câu chuyện kể phải kể bằng tiếng Việt.

III. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Những quy định chung

- Mỗi học sinh tham gia giao lưu chỉ kể một câu chuyện đã được đăng ký từ trước cho Ban tổ chức.

- Kể chuyện độc thoại (khi kể chuyện được sử dụng nhạc nền, múa, hát, đọc thơ minh họa phù hợp với nội dung chuyện kể). Thí sinh tự biểu diễn hoặc được dùng nhóm minh họa.

- Thí sinh mặc trang phục phù hợp với lứa tuổi hoặc nhân vật trong truyện.

- Thời lượng dành cho mỗi câu chuyện kể không quá 5 phút (kể cả phần múa, hát, đọc thơ minh họa).

Căn cứ vào câu chuyện kể, Ban giám khảo chấm nội dung, giọng kể, sự sinh động, sáng tạo, bài học rút ra từ câu chuyện kể, minh họa, trang phục.

- Tổng số điểm là 10 điểm.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Giới thiệu về bản thân, lớp; xuất xứ câu chuyện: 1 điểm;

+ Nội dung câu chuyện rõ ràng, đầy đủ, mang tính giáo dục cao; phù hợp với lứa tuổi học sinh (2 điểm);

+  Rút ra bài học bản thân và liên hệ cuộc sống qua câu chuyện (1 điểm);

+ Giọng kể truyền cảm, sinh động, hấp dẫn, phát âm chuẩn, rõ ràng, mạch lạc, súc tích, có yếu tố phi ngôn ngữ. Động tác diễn đạt phù hợp theo nội dung bài kể; (5 điểm);

+ Trang phục phù hợp với hoàn cảnh, nội dung câu chuyện (1 điểm);

- Khống chế về thời gian: Thí sinh kể quá thời gian so với quy định: trừ 1 điểm nếu quá 1 phút;  trừ 2 điểm nếu quá 3 phút; trừ 3 điểm nếu quá 5 phút.

- Điểm cho mỗi thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban giám khảo.

2. Cơ cấu giải  thưởng

- 01 Giải nhất                

- 01 Giải nhì                           

- 01 Giải ba                             

- 9 Giải khuyết khích               .

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban lãnh đạo

- Xây dựng kế hoạch, triển khái tới các tổ chuyên môn.

2. Các giáo viên, cán bộ thư viện

- Cán bộ thư viện có trách nhiệm phổ biến nội dung giao lưu đến các lớp; tạo điều kiện cho học sinh mượn sách truyện phục vụ cho giao lưu.

- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm lựa chọn và tập dượt cho học sinh tham gia giao lưu; nộp đăng kí danh sách học sinh tham gia giao lưu (theo mẫu đính kèm) về cho Ban tổ chức (đ/c Trần Thị Hạnh) trước ngày 18/12/2019.

- Tổng phụ trách Đội có trách nhiệm phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, cán bộ thư viện chuẩn bị các điều kiện và thực hiện tốt buổi giao lưu.

Trên đây là kế hoạch tổ chức giao lưu “Kể chuyện theo sách năm học 2019-2020”. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các tổ chuyên môn báo cáo Ban lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận :                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Ban lãnh đạo;

- Tổ chuyên môn;

- Lưu: VT.

 

       Nguyễn Thị Thúy Thật

 

 

Tác giả: thtrinhxa

Xem thêm

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
Ngày hội đến trường
clip Vạch mặt kẻ dâm ô
Trò chơi vận động Ném bóng trúng đích
Video thuyết minh tranh chủ đề Phòng chống XHTDTE