tin tức-sự kiện

THƯ MỤC TIẾNG ANH
LỜI GIỚI THIỆU Bạn đọc thân mến! Ngày nay, khi đất nước ta đang phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế thì Tiếng Anh đã trở thành một yêu cầu tất yếu của mỗi công dân Việt Nam nói riêng và công dân toàn cầu nói chung. Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ phổ thông. Vì vậy, việc học Tiếng Anh những năm gần đây ngày càng được chú trọng. Ở cấp tiểu học, học sinh được làm quen với môn tiếng anh từ lớp 1, lớp 2 và chính thức học bộ môn này từ lớp 3 với thời lượng 4 tiết/ tuần. Dù học đủ thời lượng quy định đó, học sinh Việt Nam vẫn phải đối mặt với thách thức lớn là thiếu môi trường thực hành tiếng Anh, thiếu thời gian và công cụ để luyện tập, thiếu chủ động trong việc tự kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập. Vì vậy, thư viện biên soạn thư mục sách Tiếng Anh nhằm mục đích giới thiệu các em những cuốn sách mà các em có thể tự ôn tập, củng cố kiến thức đã được học trên lớp; tự kiểm tra đánh giá trình độ Tiếng Anh sau các đơn vị bài học hoặc sau mỗi học kì. Cung cấp tư liệu cho giáo viên để tổ chức ôn tập trên lớp theo đơn vị bài học. Đặc biệt là hỗ trợ phụ huynh học sinh trong việc quản lí, kiểm soát chất lượng học tập bộ môn. Chúc bạn đọc thành công trong việc lựa chọn cuốn sách mà mình cần để học tập và giảng dạy thật tốt. Xin trân trọng cảm ơn! Trịnh Xá, ngày 22 tháng 2 năm 2018 NGƯỜI GIỚI THIỆU Trần Thị Hạnh NỘI DUNG THƯ MỤC 01. NGUYỄN ĐỨC ĐẠO, NINH THỊ KIM OANH. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh tiểu học. H., Giáo dục Việt Nam, 2016. 151tr.; 24cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh tiểu học” nhằm mục đích giúp học sinh ôn Tập kiến thức Tiếng Anh cơ bản để chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra định kì, các kì thi Olympic, Violimpic Tiếng Anh tiểu học. Các em có thể dễ dàng tự ôn tập các cấu trúc ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng và rèn luyện các kĩ năng làm bài. Sách gồm 2 phần: - Phần 1: Ôn tập kiến thức. - Phần 2: Các bài luyện tập 02. TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THÙY (chủ biên) và NGUYỄN THỊ LÝ. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 3 học kì I. H., Đại học sư phạm, 2016. 60tr.; 27cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 3 học kì I” nhằm mục đích: giúp học sinh tự ôn tập, củng cố kiến thức đã học trên lớp; tự kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh sau các đơn vị bài học hoặc sau mỗi kì; cung cấp tư liệu cho giáo viên để tổ chức ôn tập trên lớp … Sách gồm 2 phần: - Phần ôn tập: Gồm 10 bài ôn tương ứng với 10 bài học của mỗi kì. - Phần kiểm tra: gồm 10 bài kiểm tra 15 phút; 4 bài kiểm tra 35 phút; 4 bài kiểm tra học kì. 03. TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THÙY (chủ biên). Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 3 học kì II. H., Đại học sư phạm, 2016. 48tr.; 27cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 3 học kì II” nhằm mục đích: giúp học sinh tự ôn tập, củng cố kiến thức đã học trên lớp; tự kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh sau các đơn vị bài học hoặc sau mỗi kì; cung cấp tư liệu cho giáo viên để tổ chức ôn tập trên lớp … Sách gồm 2 phần: - Phần ôn tập: Gồm 10 bài ôn tương ứng với 10 bài học của mỗi kì. - Phần kiểm tra: gồm 10 bài kiểm tra 15 phút; 4 bài kiểm tra 35 phút; 4 bài kiểm tra học kì. 04. TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THÙY (chủ biên) – NGUYỄN THỊ LÝ. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 4 học kì I. H., Đại học sư phạm, 2016. 64tr.; 27cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 4 học kì I” nhằm mục đích: giúp học sinh tự ôn tập, củng cố kiến thức đã học trên lớp; tự kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh sau các đơn vị bài học hoặc sau mỗi kì; cung cấp tư liệu cho giáo viên để tổ chức ôn tập trên lớp … Sách gồm 2 phần: - Phần ôn tập: Gồm 10 bài ôn tương ứng với 10 bài học của mỗi kì. - Phần kiểm tra: gồm 10 bài kiểm tra 15 phút; 4 bài kiểm tra 35 phút; 4 bài kiểm tra học kì. 05. TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THÙY (chủ biên). Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 4 học kì II. H., Đại học sư phạm, 2016. 60tr.; 27cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 4 học kì II” nhằm mục đích: giúp học sinh tự ôn tập, củng cố kiến thức đã học trên lớp; tự kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh sau các đơn vị bài học hoặc sau mỗi kì; cung cấp tư liệu cho giáo viên để tổ chức ôn tập trên lớp … Sách gồm 2 phần: - Phần ôn tập: Gồm 10 bài ôn tương ứng với 10 bài học của mỗi kì. - Phần kiểm tra: gồm 10 bài kiểm tra 15 phút; 4 bài kiểm tra 35 phút; 4 bài kiểm tra học kì. 06. TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THÙY (chủ biên) – NGUYỄN THỊ LÝ. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 5 học kì I. H., Đại học sư phạm, 2016. 64tr.; 27cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 5 học kì I” nhằm mục đích: giúp học sinh tự ôn tập, củng cố kiến thức đã học trên lớp; tự kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh sau các đơn vị bài học hoặc sau mỗi kì; cung cấp tư liệu cho giáo viên để tổ chức ôn tập trên lớp … Sách gồm 2 phần: - Phần ôn tập: Gồm 10 bài ôn tương ứng với 10 bài học của mỗi kì. - Phần kiểm tra: gồm 10 bài kiểm tra 15 phút; 4 bài kiểm tra 35 phút; 4 bài kiểm tra học kì. 07. TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THÙY (chủ biên). Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 5 học kì II. H., Đại học sư phạm, 2016. 72tr.; 27cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 5 học kì II” nhằm mục đích: giúp học sinh tự ôn tập, củng cố kiến thức đã học trên lớp; tự kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh sau các đơn vị bài học hoặc sau mỗi kì; cung cấp tư liệu cho giáo viên để tổ chức ôn tập trên lớp … Sách gồm 2 phần: - Phần ôn tập: Gồm 10 bài ôn tương ứng với 10 bài học của mỗi kì. - Phần kiểm tra: gồm 10 bài kiểm tra 15 phút; 4 bài kiểm tra 35 phút; 4 bài kiểm tra học kì. 08. ĐẠI LỢI, HƯƠNG GIANG (chủ biên). Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 - tập 1. H., Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. 181tr.; 24cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 - tập 1” là một tài liệu hữu ích cho học sinh trọng việc học tập, rèn luyện và nâng cao vốn Tiếng Anh của mình. Giúp học sinh ôn luyện các dạng bài thi Olympic Tiếng Anh (IOE) để có được kiến thức quan trọng và bổ ích, giúp các em tự tin khi tham gia cuộc thi trên Internet môn Tiếng Anh (IOE). Sách gồm: - 17 vòng thi, mỗi vòng thi có 2 bài test (A và B) để các em luyện tập một cách thành thạo. - 01 đĩa CD với giọng âm chuẩn của người bản ngữ. 09. ĐẠI LỢI, HƯƠNG GIANG (chủ biên). Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 - tập 2. H., Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. 203tr.; 24cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 - tập 2” là một tài liệu hữu ích cho học sinh trọng việc học tập, rèn luyện và nâng cao vốn Tiếng Anh của mình. Giúp học sinh ôn luyện các dạng bài thi Olympic Tiếng Anh (IOE) để có được kiến thức quan trọng và bổ ích, giúp các em tự tin khi tham gia cuộc thi trên Internet môn Tiếng Anh (IOE). Sách gồm: - 18 vòng thi, mỗi vòng thi có 2 bài test (A và B) để các em luyện tập một cách thành thạo. - 01 đĩa CD với giọng âm chuẩn của người bản ngữ. 10. ĐẠI LỢI, HƯƠNG GIANG (chủ biên). Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 - tập 2. H., Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. 187tr.; 24cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 - tập 2” là một tài liệu hữu ích cho học sinh trọng việc học tập, rèn luyện và nâng cao vốn Tiếng Anh của mình. Giúp học sinh ôn luyện các dạng bài thi Olympic Tiếng Anh (IOE) để có được kiến thức quan trọng và bổ ích, giúp các em tự tin khi tham gia cuộc thi trên Internet môn Tiếng Anh (IOE). Sách gồm: - 18 vòng thi, mỗi vòng thi có 2 bài test (A và B) để các em luyện tập một cách thành thạo. - 01 đĩa CD với giọng âm chuẩn của người bản ngữ. 11. ĐẠI LỢI, HƯƠNG GIANG (chủ biên). Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 - tập 1. H., Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. 195tr.; 24cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 - tập 1” là một tài liệu hữu ích cho học sinh trọng việc học tập, rèn luyện và nâng cao vốn Tiếng Anh của mình. Giúp học sinh ôn luyện các dạng bài thi Olympic Tiếng Anh (IOE) để có được kiến thức quan trọng và bổ ích, giúp các em tự tin khi tham gia cuộc thi trên Internet môn Tiếng Anh (IOE). Sách gồm: - 17 vòng thi, mỗi vòng thi có 2 bài test (A và B) để các em luyện tập một cách thành thạo. - 01 đĩa CD với giọng âm chuẩn của người bản ngữ. 12. ĐẠI LỢI, HƯƠNG GIANG (chủ biên). Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 - tập 2. H., Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. 195tr.; 24cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 - tập 2” là một tài liệu hữu ích cho học sinh trọng việc học tập, rèn luyện và nâng cao vốn Tiếng Anh của mình. Giúp học sinh ôn luyện các dạng bài thi Olympic Tiếng Anh (IOE) để có được kiến thức quan trọng và bổ ích, giúp các em tự tin khi tham gia cuộc thi trên Internet môn Tiếng Anh (IOE). Sách gồm: - 18 vòng thi, mỗi vòng thi có 2 bài test (A và B) để các em luyện tập một cách thành thạo. - 01 đĩa CD với giọng âm chuẩn của người bản ngữ. 13. LÊ TIẾN DŨNG (Biên soạn). Từ điển Anh – Việt 150.000 từ. H., Văn hóa thông tin, 2011. 18cm. * Tóm tắt: Cuốn “Từ điển Anh – Việt” gồm 150.000 từ được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, giải thích rõ ràng. Bên cạnh đó còn có hình minh họa, tiện lợi cho việc tra cứu. 14. NGUYỄN SONG HÙNG, TRƯƠNG THỊ NGỌC DIỆP. Tự luyện Olympic Tiếng Anh 3 tập 1. H., Giáo dục Việt Nam, 2015. 83tr.; 24cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Tự luyện Olympic Tiếng Anh 3 tập 1” là cuốn sách giúp học sinh làm quen với các dạng bài trước khi thử sức trên Internet với cuộc thi IOE. Khi luyện xong mỗi vòng thi trong sách, các em có thể ttruy cập Internet để tham gia các vòng tự luyện. Sách gồm 2 phần: - Hướng dẫn làm bài - Các đề tự luyện (gồm 17 vòng thi: từ vòng 1 đến vòng 17) 15. NGUYỄN SONG HÙNG, TRƯƠNG THỊ NGỌC DIỆP. Tự luyện Olympic Tiếng Anh 3 tập 2. H., Giáo dục Việt Nam, 2015. 67tr.; 24cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Tự luyện Olympic Tiếng Anh 3 tập 2” là cuốn sách giúp học sinh làm quen với các dạng bài trước khi thử sức trên Internet với cuộc thi IOE. Khi luyện xong mỗi vòng thi trong sách, các em có thể ttruy cập Internet để tham gia các vòng tự luyện. Sách gồm các đề tự luyện (từ vòng 19 đến vòng 35). 16. NGUYỄN SONG HÙNG, TRƯƠNG THỊ NGỌC DIỆP. Tự luyện Olympic Tiếng Anh 4 tập 1. H., Giáo dục Việt Nam, 2015. 79tr.; 24cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Tự luyện Olympic Tiếng Anh 4 tập 1” là cuốn sách giúp học sinh làm quen với các dạng bài trước khi thử sức trên Internet với cuộc thi IOE. Khi luyện xong mỗi vòng thi trong sách, các em có thể ttruy cập Internet để tham gia các vòng tự luyện. Sách gồm 2 phần: - Hướng dẫn làm bài - Các đề tự luyện (gồm 17 vòng thi: từ vòng 1 đến vòng 17) 17. NGUYỄN SONG HÙNG, TRƯƠNG THỊ NGỌC DIỆP. Tự luyện Olympic Tiếng Anh 4 tập 2. H., Giáo dục Việt Nam, 2015. 67tr.; 24cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Tự luyện Olympic Tiếng Anh 4 tập 2” là cuốn sách giúp học sinh làm quen với các dạng bài trước khi thử sức trên Internet với cuộc thi IOE. Khi luyện xong mỗi vòng thi trong sách, các em có thể ttruy cập Internet để tham gia các vòng tự luyện. Sách gồm các đề tự luyện (từ vòng 19 đến vòng 35). 18. NGUYỄN SONG HÙNG, TRƯƠNG THỊ NGỌC DIỆP. Tự luyện Olympic Tiếng Anh 5 tập 1. H., Giáo dục Việt Nam, 2015. 79tr.; 24cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Tự luyện Olympic Tiếng Anh 5 tập 1” là cuốn sách giúp học sinh làm quen với các dạng bài trước khi thử sức trên Internet với cuộc thi IOE. Khi luyện xong mỗi vòng thi trong sách, các em có thể truy cập Internet để tham gia các vòng tự luyện. Sách gồm 2 phần: - Hướng dẫn làm bài - Các đề tự luyện (gồm 17 vòng thi: từ vòng 1 đến vòng 17) 19. NGUYỄN SONG HÙNG, TRƯƠNG THỊ NGỌC DIỆP. Tự luyện Olympic Tiếng Anh 5 tập 2. H., Giáo dục Việt Nam, 2015. 71tr.; 24cm. * Tóm tắt: Cuốn sách “Tự luyện Olympic Tiếng Anh 5 tập 2” là cuốn sách giúp học sinh làm quen với các dạng bài trước khi thử sức trên Internet với cuộc thi IOE. Khi luyện xong mỗi vòng thi trong sách, các em có thể truy cập Internet để tham gia các vòng tự luyện. Sách gồm các đề tự luyện (từ vòng 19 đến vòng 35). 20. NGUYỄN THU HUYỀN. 8 phút tự học giáo tiếp Tiếng Anh. H., Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. 166tr.; 22cm. * Tóm tắt: "Học khá Tiếng Anh với 8 phút mỗi ngày" sẽ là một thử nghiệm đầy thú vị sau khi thử học trong 8 phút. Ngày nào bạn cũng đều đặn học 8 phút Tiếng Anh, như vậy là mỗi tuần bạn có khoảng 1 giờ đồng hồ học chất lượng, một tháng có khoảng 5 tiếng đem lại kiến thức không quên. Hãy bắt đầu mỗi ngày với 8 phút. Hãy học khi bạn muốn. Cuốn sách được chia làm 2 phần: + Phần 1: Học Tiếng Anh qua 365 câu giao tiếp được sử dụng nhiều nhất. + Phần 2: Học Tiếng Anh qua các đoạn hội thoại ngắn. BẢNG TRA CHỮ CÁI THEO TÊN TÁC PHẨM TT Tên tác phẩm Số thứ tự biểu ghi thư mục Số trang có biểu ghi Ghi chú 1 Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh tiểu học 01 02 2 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 3 học kì I 02 02 3 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 3 học kì II 03 02 4 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 4 học kì I 04 03 5 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 4 học kì II 05 03 6 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 5 học kì I 06 03 7 Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 5 học kì II 07 04 8 Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 - tập 1 08 04 9 Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 - tập 2 09 04 10 Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 - tập 2 10 05 11 Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 - tập 1 11 05 12 Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 - tập 2 12 05 13 Từ điển Anh – Việt 150.000 từ 13 06 14 Tự luyện Olympic Tiếng Anh 3 tập 1 14 06 15 Tự luyện Olympic Tiếng Anh 3 tập 2 15 06 16 Tự luyện Olympic Tiếng Anh 4 tập 1 16 06 17 Tự luyện Olympic Tiếng Anh 4 tập 2 17 07 18 Tự luyện Olympic Tiếng Anh 5 tập 1 18 07 19 Tự luyện Olympic Tiếng Anh 5 tập 2 19 07 20 8 phút tự học giao tiếp Tiếng Anh 20 07
Tác giả: TRẦN THỊ HẠNH

Xem thêm

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
Ngày hội đến trường
clip Vạch mặt kẻ dâm ô
Trò chơi vận động Ném bóng trúng đích
Video thuyết minh tranh chủ đề Phòng chống XHTDTE