tin tức-sự kiện

KH tổ chức hội thi vè tranh theo chủ đề 'Chú bộ đội của em' năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 206/KH-THTX                             Trịnh Xá, ngày  02 tháng 12  năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề "Chú bộ đội của em"

Năm học 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, của trường tiểu học Trịnh Xá;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của Thư viện trường tiểu học Trịnh Xá,

           Trường tiểu học Trịnh Xá tổ chức cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề "Chú bộ đội của em" năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Tạo sân chơi sinh hoạt cho các em thiếu nhi trong nhà trường, qua đó giúp cho việc học tập của các em được tốt hơn góp phần giáo dục các em trở thành những con người phát triển toàn diện.

          - Giúp phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích các em thể hiện năng khiếu của bản thân, từ đó giúp các em tự tin hơn.

          - Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, hiểu biết về truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ.

          - Thông qua hoạt động ý nghĩa này, rèn luyện cho các em tính tự giác học tập, đoàn kết, giao lưu với các bạn trong trường để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

          - Các lớp tích cực tham gia hội thi, hưởng ứng phong trào vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả....

          - Các bài vẽ có chất lượng của HS sẽ được trưng bày tại phòng đọc của thư viện để bạn đọc tham khảo.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

- HS thực hiện từ ngày 10/12 đến hết ngày 19/12/2019.

- Ngày 20/12/2019:

+ Sáng: nộp bài dự thi về BTC (đ/c Trần Thị Hạnh)

+ Chiều: BGK chấm bài dự thi.

III. NỘI DUNG

          Chủ đề vẽ tranh: "Chú bộ đội của em"

IV. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Đối tượng tham gia

          Học sinh lớp 3-5 trường tiểu học Trịnh Xá.

2. Hình thức tổ chức

          - Tham gia vẽ cá nhân: Các em học sinh tham gia vẽ hình ảnh về chú bộ đội hay hình ảnh các chiến sỹ đang tham gia chiến đấu, chú Bộ đội đang đứng gác, đang luyện tập ở thao trường, đang vui văn nghệ cùng các bạn thiếu nhi, giúp nhân dân phòng chống thiên tai bão lũ…

- Học sinh tham gia vẽ tranh trên khổ giấy A3.

          - Các em học sinh tự chuẩn bị dụng cụ và vật liệu để vẽ tranh (giấy vẽ, màu vẽ nước, màu sáp …).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tới các tổ chuyên môn.

2. Cán bộ thư viện

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho cuộc thi vẽ tranh của HS.

          3. GV dạy Mĩ thuật

- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị nội dung để tham gia cuộc thi.

          4. Giáo viên chủ nhiệm

- Phối hợp với cán bộ thư viện và giáo viên Mĩ thuật triển khai tới HS theo đúng mục đích yêu cầu của kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề “Chú bộ đội của em” năm học 2019-2020 của trường tiểu học Trịnh Xá. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc đề nghị các đ/c tổ trưởng tổ chuyên môn phản ánh với Ban lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận :                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Ban lãnh đạo;

- Tổ chuyên môn;

- Lưu: VT.

             

        Nguyễn Thị Thúy Thật

 

Tác giả: thtrinhxa

Xem thêm

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
Ngày hội đến trường
clip Vạch mặt kẻ dâm ô
Trò chơi vận động Ném bóng trúng đích
Video thuyết minh tranh chủ đề Phòng chống XHTDTE