tin tức-sự kiện

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH XÁ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC CS ĐẢNG NĂM 2017

          Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhằm đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

          Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy xã Trịnh Xá v/v Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2017, vào sáng ngày 9/12/2017, tại văn phòng trường TH Trịnh Xá, chi bộ trường tiểu học Trịnh Xá đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Trần Danh Huân - Đảng ủy viên phụ trách chi bộ nhà trường. Buổi kiểm điểm tập thể, cá nhân đảng viên năm 2017 được diễn ra theo đúng kế hoạch với tinh thần khách quan, trung thực. Các đ/c đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, nêu cao tinh thần đánh giá phê bình và tự phê bình. Tất cả đều hướng mục tiêu giúp đ/c, đồng nghiệp nhận ra ưu, khuyết điểm và hướng phấn đấu của bản thân trong năm 2019.

                   

 

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Thật - Bí thư chi bộ đọc báo cáo kiểm điểm Ban chi ủy

 

 

 

Buổi kiểm điểm tập thể cá nhân đảng viên năm 2017 của chi bộ trường tiểu học Trịnh Xá đã kết thúc vào 11h cùng ngày với sự nhất trí đồng thuận của 100% các đ/c Đảng viên.

(Tác giả: Nguyễn Thị Hằng)

 

 

Tác giả: thtrinhxa

Xem thêm

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
Ngày hội đến trường
clip Vạch mặt kẻ dâm ô
Trò chơi vận động Ném bóng trúng đích
Video thuyết minh tranh chủ đề Phòng chống XHTDTE