tin tức-sự kiện

TRƯỜNG TH TRỊNH XÁ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nam, của phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý v/v triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn sau khi dự các lớp tập huấn chuyên môn về Phương pháp, hình thức tổ chức và đánh giá hoạt động trải nghiệm; dạy và học môn Toán cấp tiểu học theo đinh hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; Xây dựng văn hóa đọc và phát triển mô hình thư viện thân thiện, tiết đọc thư viện. do Sở GD&ĐT Hà Nam tổ chức hè 2019, trường tiểu học Trịnh Xá xây dựng Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học hè 2019. Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, tư tưởng, ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học nhằm thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức và đánh giá hoạt động trải nghiệm, đổi mới kiểm tra đánh giá và quản lý quá trình giáo dục học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về cách dạy và học môn Toán cấp tiểu học theo đinh hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; Tích cực đổi mới công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường học gắn với đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường.

Cụ thể như sau:

+ Ngày 7/8/2019, tổ chức tập huấn Phương pháp, hình thức tổ chức và đánh giá hoạt động trải nghiệm.

+ Ngày 8/8/2019, tổ chức tập huấn dạy và học môn Toán cấp tiểu học theo đinh hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

+ Ngày 23/8/2019, tổ chức tập huấn xây dựng văn hóa đọc và phát triển mô hình thư viện thân thiện, tiết đọc thư viện.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại trong các buổi tập huấn:

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng

Xem thêm

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
Ngày hội đến trường
clip Vạch mặt kẻ dâm ô
Trò chơi vận động Ném bóng trúng đích
Video thuyết minh tranh chủ đề Phòng chống XHTDTE