GIỚI THIỆU THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG
Ngày hội đến trường
Giao lưu văn hóa đọc 2019-2020
clip Vạch mặt kẻ dâm ô
Trò chơi vận động Ném bóng trúng đích
  

Tổ chức

  • Tổ 4+5

  • Địa chỉ: Trường tiểu học Trịnh Xá
  • Email: thtrinhxa@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513860888
TT Thông tin