Điểm báo

TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỢNG LĨNH CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ kết quả thực hiện quy định về công khai trong hoạt động của đơn vị Trường Tiểu học Tượng Lĩnh báo cáo tổng kết công tác thực hiện công khai trong hoạt động của đơn vị cụ thể như sau:


Biểu mẫu 08

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TH TƯỢNG LĨNH

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

ới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

27

21

5

1

9

8

4

5

17

I

Giáo viên

23

13

15

4

22

2

6

22

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

7

7

6

1

1

6

1

Tiếng dân tộc

2

Ngoại ngữ

2

2

2

1

1

3

Tin học

1

4

Âm nhạc

1

1

1

1

5

Mỹ thuật

1

1

1

1

6

Thể dục

1

1

1

1

7

Tổng phụ trách đội

1

1

1

1

II

Cán bộ quản lý

2

2

2

2

1

Hiệu trưởng

1

1

1

1

2

Phó hiệu trưởng

1

1

1

1

III

Nhân viên

2

1

1

1

Nhân viên văn thư

1

1

2

Nhân viên kế toán

1

1

3

Thủ quỹ

4

Nhân viên y tế

5

Nhân viên thư viện

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

7

Nhân viên công nghệ thông tin

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

9Tượng Lĩnh, ngày1tháng9năm2019
Th
ủ trưởng đơn vị
(
Đã kí)

Đoàn Thị ThứcTác giả:

Xem thêm

Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
quảng cao