Điểm báo

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỢNG LĨNH NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ kết quả thực hiện quy định về công khai trong hoạt động của đơn vị Trường Tiểu học Tượng Lĩnh báo cáo tổng kết công tác thực hiện công khai trong hoạt động của đơn vị cụ thể như sau:

Biểu mẫu 05

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TH TƯỢNG LĨNH

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1

Điều kiện

tuyển sinh

Trẻ 6 tuổi, trẻ KT có thể học hòa nhập có hộ khẩu tại địa bàn xã Tượng Lĩnh

Hoàn thành chương trình lớp 1

Hoàn thành chương trình lớp 2

Hoàn thành chương trình lớp 3

Hoàn thành chương trình lớp 4

2

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dụcthực hiện

Chương trình giáo dục hiện hành do Bộ giáo dục quy định tại QĐ số 16/2006-BGDĐT và văn bản 9832/BGDĐT-GDTH về hướng dẫn thực hiện chương trình môn học lớp 1,2,3,4,5; dạy 35 tuần, dạy học 2 buổi/ngày

Chương trình giáo dục hiện hành do Bộ giáo dục quy định tại QĐ số 16/2006-BGD ĐT và văn bản 9832/BGD ĐT-GDTH về hướng dẫn thực hiện chương trình môn học lớp 1,2,3,4,5; dạy 35 tuần, dạy học 2 buổi/ngày

Chương trình giáo dục hiện hành do Bộ giáo dục quy định tại QĐ số 16/2006-BGD ĐT và văn bản 9832/BGD ĐT-GDTH về hướng dẫn thực hiện chương trình môn học lớp 1,2,3,4,5; dạy 35 tuần, dạy học 2 buổi/ngày

Chương trình giáo dục hiện hành do Bộ giáo dục quy định tại QĐ số 16/2006-BGD ĐT và văn bản 9832/BGD ĐT-GDTH về hướng dẫn thực hiện chương trình môn học lớp 1,2,3,4,5; dạy 35 tuần, dạy học 2 buổi/ngày

Chương trình giáo dục hiện hành do Bộ giáo dục quy định tại QĐ số 16/2006-BGD ĐT và văn bản 9832/BGD ĐT-GDTH về hướng dẫn thực hiện chương trình môn học lớp 1,2,3,4,5; dạy 35 tuần, dạy học 2 buổi/ngày

3

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh, qua sổ liên lạc, gọi điện thoại, gặp trực tiếp yêu cầu đưa đón con em đi học đúng giờ, nhắc nhở con em thực hiện tốt nội quy của trường lớp…

Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh, qua sổ liên lạc, gọi điện thoại, gặp trực tiếp yêu cầu đưa đón con em đi học đúng giờ, nhắc nhở con em thực hiện tốt nội quy của trường lớp…

Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh, qua sổ liên lạc, gọi điện thoại, gặp trực tiếp yêu cầu đưa đón con em đi học đúng giờ, nhắc nhở con em thực hiện tốt nội quy của trường lớp…

Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh, qua sổ liên lạc, gọi điện thoại, gặp trực tiếp yêu cầu đưa đón con em đi học đúng giờ, nhắc nhở con em thực hiện tốt nội quy của trường lớp…

Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh, qua sổ liên lạc, gọi điện thoại, gặp trực tiếp yêu cầu đưa đón con em đi học đúng giờ, nhắc nhở con em thực hiện tốt nội quy của trường lớp…

Yêu cầu về thái độ họctập của học sinh

Tích cực, chủ động, sáng tạo

Tích cực, chủ động, sáng tạo

Tích cực, chủ động, sáng tạo

Tích cực, chủ động, sáng tạo

Tích cực, chủ động, sáng tạo

4

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Tích cực, chủ động, sáng tạo. Hoạt động GDNGLL- TDTT- RKNS, hoạt động ngoại khóa, hoạt động Đội-Sao Nhi đồng

Tích cực, chủ động, sáng tạo. Hoạt động GDNGLL- TDTT- RKNS, hoạt động ngoại khóa, hoạt động Đội-Sao Nhi đồng

Tích cực, chủ động, sáng tạo. Hoạt động GDNGLL- TDTT- RKNS, hoạt động ngoại khóa, hoạt động Đội-Sao Nhi đồng

Tích cực, chủ động, sáng tạo. Hoạt động GDNGLL- TDTT- RKNS, hoạt động ngoại khóa, hoạt động Đội-Sao Nhi đồng

Tích cực, chủ động, sáng tạo. Hoạt động GDNGLL- TDTT- RKNS, hoạt động ngoại khóa, hoạt động Đội-Sao Nhi đồng

5

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

Kết quả năng lực, phẩm chất đạt tốt, đạt: 100%; chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khỏe tốt

Kết quả năng lực, phẩm chất đạt tốt, đạt: 100%; chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khỏe tốt

Kết quả năng lực, phẩm chất đạt tốt, đạt: 100%; chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khỏe tốt

Kết quả năng lực, phẩm chất đạt tốt, đạt: 100%; chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khỏe tốt

Kết quả năng lực, phẩm chất đạt tốt, đạt: 100%; chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khỏe tốt

6

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

HTCTTH

(100%)

HTCTTH

(100%)

HTCTTH

(100%)

HTCTTH

(100%)

HTCTTH

(100%)

Tượng Lĩnh, ngày1tháng9năm2019

Thủ trưởng đơn vị
(
Đã kí)

Đoàn Thị Thức

Tác giả:

Xem thêm

Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
quảng cao