Tin tức/(Trường THCS Nhật Tân)/CÁC CUỘC THI GV VÀ HS/
Kết quả thi DHTH cấp trường

Xem tệp đính kèm

Tác giả: THCS Nhật Tân
http://hanam.edu.vn/data/10983512260417518274/tintuc/files/12.2016/DS gi%C3%A1o vi%C3%AAn d%E1%BB%B1 thi H%E1%BB%93 s%C6%A1 t%C3%ADch h%E1%BB%A3p li%C3%AAn m%C3%B4n (1).xls
Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
quảng cao