Tin tức/(Trường THCS Nhật Tân)/HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/
Kế hoạch SHCM định kỳ lần 5 (10/10/2018)

Kế hoạch SHCM định kỳ lần 5 ( 10/10/2018)

Tác giả: thcsnhattan
http://hanam.edu.vn/data/10983512260417518274/tintuc/files/10.2018/K%E1%BA%BF ho%E1%BA%A1ch SHCM l%E1%BA%A7n 5 (10-10-2018).doc
CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ NGÀY 18/5/2020
Điệu nhảy rửa tay
GIAO LƯU CÂU LẠC BỘ CÁC MÔN HỌC
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường