Tin tức/(Trường THCS Nhật Tân)/HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/
Kế hoạch SHCM cấp huyện tháng 4/2019 cụm Thanh Sơn

Kế hoạch SHCM cấp huyện tại Thanh Sơn

Tác giả: thcsnhattan
http://hanam.edu.vn/data/10983512260417518274/tintuc/files/04.2019/So 64 KH SINH HO%E1%BA%A0T CM V%C3%80 HOI THAO CAP HUYEN .doc
Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
quảng cao