Tin tức/(Trường THCS Nhật Tân)/BỘ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020/
Kế hoạch DHTC năm học 2019-2020

KH dạy học Tự Chọn

Tác giả: thcsnhattan
http://hanam.edu.vn/data/10983512260417518274/tintuc/files/11.2019/K%E1%BA%BE HO%E1%BA%A0CH D%E1%BA%A0Y T%E1%BB%B0 CH%E1%BB%8CN 2019-2020.doc
Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
quảng cao