Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Ban giám hiệu

  • Địa chỉ: Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam
  • Email: tuonglinhc1kb@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 09898999999
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Ngân Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: tuonglinhc1kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 098888888
CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ NGÀY 18/5/2020
Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường