Tin tức/(Trường MN Chuyên Ngoại)/Tin tức - Sự kiện/
TRƯỜNG MẦM NON CHUYÊN NGOẠI HƯỞNG ỨNG CUỘC THI NHÀ TIÊU CÔNG CỘNG SẠCH, ĐẸP.
Thực hiện phong trào vệ sinh và chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông cao điểm xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và cuộc thi nhà tiêu công cộng sạch, đẹp năm 2015.
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục Đào tạo huyện Duy Tiên và sự phối hợp chỉ đạo của trung tâm y tế huyện Duy Tiên
Hưởng ứng phong trào vệ sinh toàn xã, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đảm bảo nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và các thói quen vệ sinh tới sức khỏe của mọi người, đặc biệt là sự phát triển về tương  lai của trẻ em, trường mầm non xã Chuyên Ngoại đã tổ chức thực hiện các hoạt động và đạt kết quả cụ thể như sau: 
Tham mưu với lãnh đạo địa phương tu sửa, bổ sung một công trình vệ sinh nam giáo viên, lắp cửa và thay các thiết bị đã bị hư hỏng cjjho các công trình vệ sinh của trường. 100% nhà tiêu của trường đều đảm bảo sạch, đạt tiêu chuẩn vệ sinh.
Kết hợp chặt chẽ với trạm y tế của địa phương lấy dung dịch để tẩy uế, sát khuẩn đồ dùng, đồ chơi, thường xuyên sử lý vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp cho trẻ.
Nhà trường xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đ/c giáo viên phụ trách từng nhóm lớp thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh nhà tiêu thường xuyên, liên tục và sạch sẽ.
13/13 nhóm lớp tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục vệ sinh cá nhân, giáo dục bảo vệ môi trường vào các hoạt động trong ngày cho trẻ như: "Thao tác rửa tay bằng xà phòng, giáo dục các cháu có ý thức khi đi vệ sinh...và sử dụng đúng quy trình".
13/13 nhóm lớp tạo môi trường trong trường học và sắp xếp môi trường trong lớp học giúp trẻ có thói quen vệ sinh văn minh nơi công cộng cũng như ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường ở mọi  lúc mọi nơi.
Mỗi CB, GV, NV của trường đều hưởng ứng Cuộc thi nhà tiêu công cộng sạch, đẹp năm 2015 với ý nghĩa sát thực, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của mỗi người, góp phần thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe cho các cháu và cộng đồng. 
Ngày 27 tháng 3 năm 2015, trường mầm non Chuyên Ngoại đã tham dự Cuộc thi nhà tiêu công cộng sạch, đẹp do Sở y tế Hà Nam tổ chức. Sau đây là một số hình ảnh về Cuộc thi: 
Ông - Đặng Đình Thoảng - Phó giám đốc Sở y tế tỉnh Hà Nam - phát biểu khai mạc hội thi

Ông Đào Quang Thành - Phó giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Tỉnh - Công bố quyết định thành lập BGK và thông qua thể lệ Cuộc thi 
Ông: Lê Văn Biểu - Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Ngoại phát biểu tại hội thi
Đ/c Nguyên Thị Lệ Hằng - Hiệu trưởng trường Mầm non Chuyên Ngoại báo cáo kết quả thực hiện hoạt động tham dự cuộc thi Nhà tiêu công cộng sạch đẹp năm 2015: 
Một số hình ảnh trong Cuộc thi
                                           
Một số công trình vệ sinh của trường đã qua 9 năm sử dụng vẫn sạch đẹp 
Một số hình ảnh công trình vệ sinh các nhóm lớp 
                                                                                                        
Tác giả: mnchuyenngoai
Thư viện trường tiểu học xã Văn Xá huyện Kim Bảng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường