tin tức-sự kiện

HOẠT ĐỘNG “QUYÊN GÓP SÁCH CHO THƯ VIỆN

Thực hiện kế hoạch năm học về việc xây dựng và nâng cao chất lượng

thư viện nhằm phục vụ nhu cầu đọc, nghiên cứu của giáo viên và học sinh,

giám hiệu trường Tiểu học Văn Xá phát động mỗi cán bộ, giáo viên, nhân

viên và học sinh trong toàn trường quyên góp sách, truyện để xây dựng

nguồn tài liệu cho thư viện. Nhằm góp phần tăng vốn tài liệu cho thư viện,

tạo ra một thư viện có nguồn sách, tài liệu đa dạng, phong phú để nâng cao

khả năng tự học, trau dồi kiến thức và giải trí cho học sinh, phục vụ tối đa

nhu cầu bạn đọc. Xây dựng và phát triển văn hóa đọc sách, góp phần thực

hiện việc thu thập , bảo quản, giữ gìn tinh hoa văn hóa của dân tộc. Khẳng

định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách. Xây dựng”

Tủ sách dùng chung” tại thư viện để các em học sinh trao đổi, chia sẻ với

nhau.

Sách quyên góp bao gồm các thể loại: Sách giáo khoa, sách tham

khảo, từ điển, sách truyện và các loại sách kinh điển có giá trị….

Hưởng ứng phong trào” Góp một cuốn sách để đọc nghìn cuốn” tạo ra

một thư viện sách, báo, tài liệu, văn hóa phẩm, hỗ trợ tối đa tài liệu nhằm

nâng cao khả năng tự học và trau dồi kiến thức xã hội cho mội người. Số

lượng sách quyên góp về thư viện như sau:

+ Sách giáo khoa: 1200 cuốn

+ Sách tham khảo: 300 cuốn

+ Truyện cổ tích Việt Nam và thế giới: 500 cuốn

+ Sách truyện và các loại sách kinh điển có giá trị : 450 cuốn.

Tác giả: thvanxa

Xem thêm

Thư viện trường tiểu học xã Văn Xá huyện Kim Bảng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường