tin tức-sự kiện

Tủ sách thư viện nhân dân

Trong những năm học 2014 - 2014; 2015 - 2016; 2016 - 2017 thư viện trường tiểu học Văn Xá đã và đang hoạt động rất hiệu quả. Ngoài phòng đọc cho giáo viên, phòng đọc cho học sinh và thư viện xanh thì thư viện trường Tiểu học văn Xá còn có " Tủ sách thư viện nhân dân" . Tủ sách thư viện nhân dân là tài sản chung của nhà trường. Trong tủ sách thư viện nhân dân rất phong phú và đa dạng các loại sách phục vụ cho nhu cầu đời sống hàng ngày của nhân dân. Đó là các loại sách, báo sau:

1. Các loại báo:

- Báo nhân dân.

- Báo phụ nữ.

- Báo sức khỏe và đời sống.

- Báo tài hoa trẻ.

- Công báo.

2. Sách về Đảng

- Các văn kiện về Đảng.

- Xây dựng Đảng.

- Lịch sử về ĐCSVN. Lí luận cơ bản về ĐCS.

- Một số nội dung cơ bản trong đường lối chính sách của Đảng và những vấn đề về kinh tế văn hóa đối ngoại.

- Lịch sử truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân huyện Kim Bảng.

- Tài liệu xây dựng Đảng.

3. Sách về Hồ Chí Minh

- Tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Sách về triết học, kinh tế.

- Triết học Mác - Lê Nin.

- Những nguyên lí cơ bản của Mác - Lê Nin.

- Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin và một số vấn đề về tổ chức quản lí kinh tế ở Việt nam.

- Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin .

- Chủ nghĩa khoa học xã hội.

- Khoa học hành chính.

5. Sách pháp luật.

- Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật XHCN.

- Hoạt động thanh tra nhân dân.

6. Các loại truyện, tiểu thuyết,...

Thư viện trường Tiểu học Văn Xá kính mong toàn thể nhân dân và các bạn đọc đến với tủ sách thư viện nhân dân. Hy vọng rằng tủ sách thư viện nhân dân của nhà trường sẽ có nhiều loại sách, báo để phục vụ các quý vị.

Thư viện sẵn sàng phục vụ bạn đọc vào các ngày trong tuần kể cả thứ bảy và chủ nhật. Rất mong bạn đọc tuân theo nội quy của tủ sách thư viện nhân dân. Có điều gì chưa làm bạn đọc hài lòng hãy cho ý kiến đóng góp .

Xin chân thành cảm ơn.

Tác giả: thvanxa

Xem thêm

Thư viện trường tiểu học xã Văn Xá huyện Kim Bảng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường