Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Ban giám hiệu

  • Địa chỉ: vanxa _ kim bảng_ hà nam
  • Email: vanxac1kb@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0987380351
TT Thông tin
1
Họ tên: Chu Ngọc Thạch Không có ảnh
Vị trí: Hiệu Trưởng
Email: vanxac1kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0923344457
2
Họ tên: Đỗ Đình Bình Không có ảnh
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: dodinhbinh73@gmail.com
Điện thoại: 0987380351
3
Họ tên: Lê Thị Kim Không có ảnh
Vị trí: 3
Email: tieuhocvanxa@gmail.com
Điện thoại: 0973952236
Thư viện trường tiểu học xã Văn Xá huyện Kim Bảng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường