Điểm báo

Bảng phân công chuyên môn năm học 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRỤ                  

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019- 2020

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ     được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Nguyễn Trọng Cung

1965

1992

ĐHSP TH

HT - Phụ trách chung

Phụ trách môn toán

Bí thư chi bộ

 

2

Nguyễn Thị Phượng

1975

1995

ĐHSP TH

PHT- CM + phổ cập

P Bí thư CB + CTCĐ

 

3

Từ Thị Oanh

1974

1993

ĐHSP TH

PHT - CM + phổ cập

 

 

4

Trần Thị Hoa

1971

1989

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 1A

Tổ trưởng tổ  GV lớp 1 - TKHĐ

 

5

Nguyễn Thị Thu Hà

1972

1992

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 1B

Tổ phó tổ GV lớp 1

Thanh tra nhân dân

6

Lã Thị Tuyết Lan

1975

1996

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 1C

 

 

7

Phạm Thị Quế

1979

2002

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 1D

 

 

8

Trần Thị Kim Hoa

1977

1998

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 1E

 

 

9

Triệu Thị  Hoà

1975

1997

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 2A

Tổ phó tổ GV 2+3 

 

10

Phạm Thị Ngọc Linh

1987

2009

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 2B

 

 

11

Phạm Thị Hồng Phúc

1973

1995

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 2C

 

 

12

Vũ Ngọc Linh

1977

1997

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 2D

 

 

13

Trần Thị Thu Hương

1976

1996

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 2E

 

 

14

Trần Thị Nụ

1967

1987

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 3A

Tổ trưởng tổ GV 2+3

 

15

Nguyễn Thị Hạnh

1987

2009

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 3B

Bí thư Đoàn

 

16

Trần Thị Thu Thúy

1987

2009

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 3C

Phụ trách CLB TV 3

 

17

Phạm Minh Phương

1967

1989

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 3D

Phụ trách CLB Toán 3

 

18

Trần Thị Thu Hiền

1969

1988

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 4A

Tổ trưởng tổ GV  lớp 4,5

 

19

Trần Thị Đông Hường

1971

1991

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 4B

 

 

20

Phạm Hải Yến

1990

2012

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 4 C

Phụ trách CLB Toán  4

 

21

Vũ Thị Kim Anh

1973

1994

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 4D

Phụ trách CLB TV 4

 

22

Dương Thị Lan

1976

1997

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 5A

 

 

23

Nguyễn Minh Thành

1985

2009

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 5B

Tổ phó tổ GV lớp 4,5

 

24

Mai Thị Điệp

1971

1991

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 5C

 

 

25

Nguyễn Thị Thuý

1972

1992

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 5D

Phụ trách CLB TV 5

 

26

Phạm Thị Tuyết Mai

1972

1992

CĐSP TH

Dạy lớp 5D

Phụ trách CLB Toán 5

 

27

Nguyễn Thị  Bình

1979

2000

ĐHSP TH

Dạy lớp 5E

 

 

28

Nguyễn Thị Thu Phương

1983

2005

ĐH SP Nhạc

Dạy Âm nhạc

Tổng phụ trách Đội

Phụ trách CLB Âm nhạc

29

Phạm Thị Hải Yến

1987

2010

ĐH SP Nhạc

Dạy Âm nhạc

Tổng phụ trách Đội

 

30

Lê Xuân Hùng

1984

2006

ĐHMT

Dạy Mỹ Thuật

Phụ trách CLB Mỹ Thuật

 

31

Bùi Mạnh Tưởng

1991

2012

ĐHSP TD

Dạy Thể dục

Phụ trách CLB Thể thao

 

32

Nguyễn Thị Hiền

1990

2011

ĐHSP TD

Dạy Thể dục

Dạy thể dục

 

33

Đỗ Thị Bích Thủy

1989

2017

CĐSP Tin

Dạy Tin học

Phụ trách Web

+ Sổ ĐT

 

34

Nguyễn Thị Hằng Nga

1984

2011

ĐH Tiếng Anh

Dạy Anh văn

Phụ trách CLB TA 5

 

35

Trần Thị Mây

1979

2008

ĐH Tiếng Anh

Dạy Anh văn

Phụ trách CLB TA 3

 

36

Đỗ Thị Ngọc Linh

1984

2006

ĐH Kế toán

Kế toán

Phổ cập + Thống kê

 

37

Đào Thị Thùy Linh

1988

2013

ĐH QT VP

N V Hành chính

Văn phòng+ TV + TB

Nghỉ thai sản

38

Lã Thị Thu Hà

1970

1990

CĐSP TH

Văn Thư

Văn phòng+ TV + TB

Điều trị bệnh

39

Khương Thị Thu Huyền

 

 

 

Dạy Anh văn

 

Nghỉ thai sản

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                                       Nguyễn Trọng Cung

 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

Văn nghệ mừng Khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
1 clip cảm động về Bác Hồ
Khai giảng năm học 2016 trường tiểu học Vĩnh Trụ