Điểm báo

Bảng phân công chuyên môn năm học 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌCVĨNH TRỤ

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN-NĂM HỌC 2018 – 2019

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ

Nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ khác

1

Nguyễn Trọng Cung

1965

1992

ĐHSP TH

HT - Phụ trách chung

Bí thư chi bộ

2

Trần Thị Oanh

1976

1996

ĐHSP TH

PHT- CM + phổ cập

3

Nguyễn Thị Phượng

1975

1995

ĐHSP TH

PHT - CM + phổ cập

P Bí thư CB + CTCĐ

4

Trần Thị Hoa

1971

1989

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 1A

Tổ trưởng tổ 1 - TKHĐ

5

Nguyễn Thị Thu Hà

1972

1992

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 1B

Tổ phó tổ 1

6

Lã Thị Tuyết Lan

1975

1996

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 1C

7

Phạm Thị Quế

1979

2002

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 1D

8

Nguyễn Thị Kim Hoa

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 1E

9

Triệu ThịHoà

1975

1997

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 2A

Tổ phó tổ GV 2+32

10

Lã Thị Thu Hà

1970

1990

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 2B

11

Phạm Thị Hồng Phúc

1973

1995

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 2C

12

Vũ Ngọc Linh

1977

1997

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 2D

13

Trần Thị Nụ

1966

1987

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 3A

Tổ trưởng tổ GV 2+3

14

Nguyễn Thị Hạnh

1987

2009

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 3B

15

Trần Thị Thu Thúy

1987

2009

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 3C

16

Phạm Minh Phương

1967

1989

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 3D

17

Trần Thị Thu Hiền

1969

1988

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 4A

Tổ trưởng tổ 4,5

18

Trần Thị Đông Hường

1971

1991

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 4B

19

Phạm Ngọc Linh

1987

2009

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 4C

20

Vũ Thị Kim Anh

1973

1994

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 4D

21

Nguyễn Thị Bình

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 4E

22

Phạm Hải Yến

1990

2011

ĐHSP TH

Dạy lớp 4 D

Phó Phụ trách Đội

23

Dương Thị Lan

1976

1997

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 5A

24

Nguyễn Minh Thành

1985

1

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 5B

25

Mai Thị Điệp

1971

1991

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 5C

26

Nguyễn Thị Thuý

1972

1992

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 5D

27

Phạm Thị Tuyết Mai

1972

1992

CĐSP TH

Dạy lớp 5D

28

Nguyễn Thị Hiền

1990

2012

ĐHSP TD

Dạy Thể dục

29

Bùi Mạnh Tưởng

1991

2012

ĐHSP TD

Dạy Thể dục

30

Nguyễn Xuân Hùng

1976

2005

ĐHMT

Dạy Mỹ Thuật

31

Nguyễn Thị Thu Phương

1983

2005

ĐH SP Nhạc

Dạy Âm nhạc

Tổng phụ trách Đội

32

Đỗ Thị Bích Thủy

1989

2010

CĐSPTin

Dạy Tin học

Phụ trách Web + Sổ ĐT

33

Nguyễn Thị Hằng Nga

1984

2011

ĐH Tiếng Anh

Dạy Anh văn

34

Trần Thị Mây

1980

2002

ĐH Tiếng Anh

Dạy Anh văn

36

Trần Thị Thuý Quỳnh

ĐHSp TH

Biệt phái

37

Đỗ Thị Ngọc Linh

1984

2006

ĐH Kế toán

Kế toán

Phổ cập + Thống kê

38

Đào Thị Thùy Linh

1988

2013

ĐH QT VP

N V Hành chính

Văn phòng+ TV + TB

Tác giả:

Xem thêm

Khai giảng năm học 2016 trường tiểu học Vĩnh Trụ
Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
1 clip cảm động về Bác Hồ