Điểm báo

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016-2017

Biểu mẫu 07

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

     PHÒNG GD - ĐT LÝ NHÂN

 

  TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRỤ

                                                                                         THÔNG B¸O

                              Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016-2017

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

20p/ 20 lớp

1,43 m2/ 1học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

18 phòng

1,43 m2/1 học sinh

2

Phòng học bán kiên cố

2 phòng

1,43 m2/1 học sinh

3

Phòng học tiếng Anh

02

-

4

Phòng học Mỹ Thuật

01

-

5

Phòng Âm nhạc

01

 

6

Phòng Tin học

01

 

7

Phòng Hiệu trưởng

01

 

8

Phòng Y tế

01

 

9

Phòng Đội

01

 

10

Thư viện

01

 

11

Phòng bảo vệ

01

 

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

5450 m2

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

2500 m2

 

VI

Tổng diện tích các phòng

1000 m2

 

1

Diện tích phòng học (m2)

1000 m2

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

0

 

3

Diện tích thư viện (m2)

100 m2

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

0

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

475 m2

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

20

01 bộ/ 01lớp

1

Khối lớp 1

4

 

2

Khối lớp 2

4

 

3

Khối lớp 3

4

 

4

Khối lớp 4

4

 

5

Khối lớp 5

4

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

23 máy

40 hs/bộ

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

02

 

2

Cát xét

06

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

01

 

4

Máy chiếu projector

03

 

5

Máy chiếu vật thể

02

 

6

Bộ tương tác dạy tiếng Anh

02

 

7

Máy phát điện

01

 

8

Âm ly

02

 

9

Loa

02

 

10

Đàn phím điện tử

12

 

11

Đàn piano kỹ thuật số

01

 

12

Bàn bóng

01

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

Không

XI

Nhà ăn

Không

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

Không

 

 

XIII

Khu nội trú

không

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 

 Có

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                               

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 

XIX

Tường rào xây

 

                                                      Vĩnh Trụ, ngày 10 tháng 9 năm 2016

                                                     Thủ trưởng đơn vị

                                                

 

 

                                                        Nguyễn Trọng Cung

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

Văn nghệ mừng Khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
1 clip cảm động về Bác Hồ
Khai giảng năm học 2016 trường tiểu học Vĩnh Trụ