Điểm báo

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

     PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH VĨNH TRỤ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
Số      / BC – TH VT                                                                                Vĩnh Trụ, ngày 23 tháng 5 năm 2016

     

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

I. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi

            1.Qui mô phát triển:

 

Khối lớp

Số lượng

 

Số học sinh tăng (giảm) so với đầu năm

 

Số học sinh bỏ học

 

Số học sinh khuyết tật

 

Ghi chú

Số lớp

Số học sinh

Tăng

Giảm

 

Khối I

4

141

 

1

0

0

Chuyển đi

 

Khối II

4

117

 

2

0

2

Chuyển đi

 

Khối III

4

136

 

 

0

1

 

 

Khối IV

4

116

 

 

0

2

 

 

Khối V

4

122

 

 

0

2

 

 

Cộng

20

632

 

 

0

7

 

 

* Phân tích  rõ lý do tăng, giảm học sinh, nêu rõ các loại khuyết tật.

 

2. Phổ cập:

- Huy động số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi  vào lớp 1 ( Số lượng: 141 học sinh, tỷ lệ: 100%)

- Số trẻ em ở độ tuổi 11 HTCTTH tiểu học: 122 học sinh; số trẻ em còn lại trong độ tuổi đang học ở các lớp tiểu học: 510

- Số học sinh được học 9-10 buổi/tuần: 632 học sinh

- Số học sinh bỏ học ( Số lượng : 0 , tỷ lệ: 0%)

- Đội ngũ giáo viên:

+ Tỷ lệ giáo viên trên lớp (tất cả các chủng loại, trừ hợp đồng trường): 1,5 / lớp.

+ Trình độ đào tạo: Trên chuẩn (số lượng 31, tỷ lệ 100%); Đạt chuẩn (số lượng 31, tỷ lệ 100 % ); Dưới chuẩn ( số lượng 0, tỷ lệ 0 % )

+ Số giáo viên chuyên trách: Mĩ Thuật: 01, Âm nhạc : 01, Thể dục: 02, Tin học: 01, Ngoại ngữ: 02

+ Bố trí giáo viên dạy ngoại ngữ (Anh Văn).

- Cơ sở vật chất:

          + Tổng số phòng học (Phòng kiên cố: 18 ; Phòng cấp 4: 02)

+ Phòng chức năng: 5 phòng.

+ Bàn ghế 2 chỗ ngồi: (Số bộ: 208 bộ/ 13 lớp); bàn ghế 4 chỗ ngồi: 70 bộ/ 7 lớp

+Thiết bị dạy và học  (Số bộ đồ dùng lớp 1,2,3,4,5) : 20 bộ / 20 lớp

+ Đàn oóc gan: 13 ; đàn kỹ thuật số: 01

+ Diện tích sân chơi: 3000 m2, bãi tập: 400 m2

+ Nhà trường có cổng, tường bao, khu để xe cho giáo viên và học sinh.

+ Thư viện: đạt thư viện tiên tiến.

II. Thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.

          1. Thực hiện các cuộc vận động:

          a) Ưu điểm : - Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và Củng cố kết quả các lĩnh vực chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.  Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và phát động 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đăng ký và tổ chức thực hiện.

          Trong quá trình thực hiện đã có nhiều cá nhân, tập thể có ý thức học tập, tu dưỡng đạo đức tác phong, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức tự học và sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          Nhà trường đã tổ chức đánh giá, sơ kết và bình xét cá nhân, tập thể và tuyên dương cá nhân điển hình tạo không khí thi đua hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

          b) Tồn tại : Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có lúc chưa thường xuyên.

2. Thực hiện phong trào thi đua  «Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực »:

a) Ưu điểm : Nhà trường tiếp tục chỉ đạo tốt việc xây dựng phong trào thi đua: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cả 5 nội dung của phong trào thi đua đều được nâng cao về chất lượng. Nhà trường đã được tiếp tục làm mới lán xe cho học sinh và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Chất lượng giáo dục được giữ vững, học sinh ngoan, nề nếp học tập tốt.

          b) Tồn tại :

Việc tổ chức các trò chơi dân gian có lúc chưa thường xuyên.

II. Thực hiện chương trình giáo dục

          1) Việc thực hiện chương trình sách giáo khoa.

Nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình sách giáo khoa, Tổ chức thực hiện tốt chương trình Tiếng Việt công nghệ lớp 1, thực hiện việc giảng dạy tiếng Anh các lớp 3,4,5 theo chương trình của Bộ GD ĐT. Thực hiện tốt việc dạy môn Tin học cho học sinh lớp 3,4,5 theo chương trình SGK Tin học đã quy định.

Khó khăn : Thực hiện SGK chương trình VNEN khó khăn vì giáo viên phải điều chỉnh nội dung bài học cho hợp lý để học sinh tự học.

2. Kết quả (gửi kèm theo bảng thống kê đánh giá phẩm chất, năng lực, các môn học cuối năm học)

3. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

Số buổi

Số lớp

Số học sinh

Ghi chú

7 buổi/tuần

 

 

 

8 buổi/tuần

 

 

 

9 buổi/tuần

 

 

 

10 buổi/tuần

20

632

 

Tổng

20

632

 

   * Đánh giá:

          - Ưu điểm: Việc dạy 2 buổi/ ngày đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt là việc giáo dục nâng cao phẩm chất và năng lực cho người học, Việc học 2 buổi/ ngày đã tạo sự đồng thuận trong giáo viên và cha mẹ học sinh học sinh, được cha mẹ học sinh đồng tình ủng hộ.

          - Phương hướng năm 2016-2017: Tiếp tục đề nghị các cấp lãnh đạo tạo điều kiện quan tâm để nhà trường thực hiện tốt việc dạy 2 buổi/ ngày.

4. Triển khai Mô hình trường tiểu học mới VNEN.

- Những việc đã làm:

Nhà trường đã cử giáo viên cốt cán tập huấn mô hình trường học VNEN cấp Bộ và cấp Tỉnh. Tổ chức cho toàn bộ giáo viên học tập mô hình trường tiểu học mới VNEN, Tập huấn phương pháp và điều chỉnh nội dung dạy học cho 100% giáo viên .

- Kết quả: Đội ngũ giáo viên đã nhận thức tốt và thực hiện bước đầu có hiệu quả chương trình VNEN vào dạy cho 100% học sinh khối lớp 2. Các phòng học của nhà trường đã được trang trí theo mô hình này.

5. Triển khai phương pháp "Bàn tay nặn bột".

- Ưu điểm: Nhà trường đã tổ chức thao giảng, sinh hoạt chuyên môn triển khai phương pháp "Bàn tay nặn bột" cho 100% Giáo viên và thực hiện soạn giảng phương pháp "Bàn tay nặn bột" đối với các môi Tự nhiên xã hội, Khoa học ở các khối lớp. Học sinh hăng say học tập, hiểu bài ngay tại lớp, thu được kết quả tốt. Nhà trường tổ chức tốt việc thi giáo viên giỏi theo phương pháp Bàn tay nặn bột.

- Tồn tại: Có giáo viên còn tư tưởng ngại dạy theo Phương pháp này vì phải chuẩn bị bài dạy và đồ dùng dạy học nhiều.

- Kết quả:100% Giáo viên đã soạn bài và thực hiện theo quy định.

6. Triển khai chương trình Tiếng Việt lớp 1 CNGD.

Nhà trường triển khai nghiêm túc chương trình Tiếng Việt lớp 1 CNGD. Và đã đạt được những kết quả tốt,

Tồn tại: Với học sinh nhận thức chậm thì việc tiếp thu bài học gặp khó khăn.

Kết quả : 100% học sinh lớp 1 được học chương trình Tiếng Việt lớp 1 CNGD

- Đề xuất, kiến nghị: tiếp tục triển khai chương trình Tiếng Việt lớp 1 CNGD trong năm học tới.

7- Triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ ; dạy tiếng anh tăng cường (chương trình Phonics).

- Ưu điểm:  Nhà trường chỉ đạo việc “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc và đạt hiệu quả tốt.

- Tồn tại: Biên chế đội ngũ giáo viên Anh văn còn thiếu, phải điều động tăng cường GV Anh văn từ trường khác đến dạy nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chung của nhà trường.

- Đề xuất, kiến nghị: biên chế thêm đội ngũ GV Anh văn.

8- Triển khai dạy học Mỹ thật theo phương pháp mới.

- Ưu điểm: Nhà trường đã triển khai việc dạy học Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch theo hướng dẫn.

- Kết quả: Nhà trường từng bước mua sắm bổ sung thêm thiết bị cho Giáo viên và Học sinh đảm bảo việc dạy và học môn Mỹ Thuật theo phương pháp mới.

- Đề xuất, kiến nghị: Không

9- Việc đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014

- Ưu điểm: Cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện đúng việc đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014 của Bộ GD ĐT.

- Tồn tại: Việc phối hợp với cha mẹ học sinh đánh giá còn mức độ

- Kết quả: Thực hiện đúng

- Đề xuất, kiến nghị: Không

III- .Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và thư viện trường học

          1) Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

 Căn cứ thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/ 2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, Nhà trường đã tích cực tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị cho nhà trường như làm mới lán xe cho học sinh. Đóng thêm bàn đôi, ghế đơn đúng quy cách cho học sinh, xây dựng cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp, an toàn.

Tự đánh giá các tiêu chuẩn:

          * Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường: (Đạt)

          * Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh : (Đạt)

          * Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học: (Đạt)

          * Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: (Đạt)

          * Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục: (Đạt)

      2)Công tác thư viên trường học.

- Ưu điểm:

Nhà trường thường xuyên quan tâm đến công tác thư viện trường học, thường xuyên bổ sung các loại sách báo, công tác quản lý thư viện có nhiều tiến bộ, việc cập nhật các loại hồ sơ sổ sách thư viện đảm bảo chính xác. Nhà trường triển khai tốt mô hình thư viện góc lớp, thư viên xanh. Năm học 2015 -2016 nhà trường tiếp tục khai thác hiệu quả mô hình thư viên xanh, thư viện lớp học.

- Kết quả: Nhà trường đã được công nhận thư viên tiên tiến.

- Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị phòng GD ĐT có kế hoạch bổ xung thêm thiết bị dạy học vì bộ thiết bị cũ đã sử dụng từ lâu.

IV.Công tác bồi dưỡng giáo viên

- Đánh giá chung về công tác bồi dưỡng giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy ở tiểu học.

Nhà trường luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy, chú ý đến việc đổi mới phương pháp để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Trong năm học nhà trường cử 7 giáo viên đi học đại học tại chức.

- Những điểm mạnh, yếu của giáo viên hiện nay.

+ Điểm mạnh: Giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm trong tác, đa số giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng. Nhiều giáo viên của nhà trường đạt giáo viên giỏi các cấp

+ Điểm yếu: Khả năng tin học còn hạn chế.

- Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sử dụng thiết bị dạy học.

+ Nhà trường thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ theo hướng dẫn của phòng GD ĐT. thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp.

- Kết quả đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn

+ Hiệu trưởng: Nguyễn Trọng Cung

Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại

Tổng hợp kết quả đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

172

Xuất sắc

173

Xuất sắc

+ Phó hiệu trưởng: Lê Thị Minh Thư

Phó hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại

Tổng hợp kết quả đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

142

Xuất sắc

143

Xuất sắc

  + Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phượng

Phó hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại

Tổng hợp kết quả đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

142

Xuất sắc

143

Xuất sắc

+ Đánh giá giáo viên

 

Tổng số

Kết quả đánh giá

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

37

11

29,7

26

70,3

0

0

0

0

 + Kết quả bồi dường thường xuyên

 

Tổng số

Kết quả đánh giá

Giỏi

Khá

Trung bình

Không HTKH

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

31

24

77,4

7

22,6

0

0

0

0

V. Công tác quản lý:

-Việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ, của Sở và Phòng GD&ĐT.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp.

- Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.

- Thực hiện đúng qui định về báo cáo với cấp trên.

- Không có hiện tượng ép buộc học sinh học thêm.

- Công tác kiểm tra nội bộ trường học được thực hiện nghiêm túc và đúng hướng dẫn.

- Công tác quản lý tài chính: Đảm bảo chính xác, theo các văn bản hướng dẫn hiện hành, Việc bảo vệ tài sản, thiết bị dạy học được nhà trường quan tâm kiểm tra thường xuyên, không có hiện tượng thất thoát.

VI – Việc ứng dụng công nghệ thông tin

- Ưu điểm: Nhà trường thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý và giảng dạy, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học vào quản lý chất lượng, tài chính, thư viện, thi đua...., 100% GV soạn giáo án bằng máy tính. Nhà trường có trang Web riêng thường xuyên cập nhật thông tin các hoạt động của nhà trường.

VII- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

- Ưu điểm: Nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thường xuyên và có hiệu quả. 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Nhà trường tổ chức kết hợp với trạm y tế thường xuyên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Công tác đội thiếu niên được đánh giá xếp loại tốt. Phong trào vở sạch chữ đẹp xếp loại tốt.

VIII- Công tác kiểm định chất lượng.

- Ưu điểm: Nhà trường đã thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng từ việc lập kế hoạch, phân công nhóm phụ trách, viết báo cáo, thu thập thông tin minh chứng. Năm học 2012-2013 nhà trường được Sở GD ĐT và UBND Tỉnh cấp giấy chứng nhận trường được Kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tồn tại: Việc lưu trữ hồ sơ của bộ phận văn thư còn hạn chế.

- Dự kiến thời gian hoàn thành công tác KĐCL sau 5 năm vào năm học 2016-2017.

IX- Kết quả một số hoạt động chính trong năm học so với kế hoạch.

          Thực hiện tốt việc « Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh », Phong trào thi đua « Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực » và cuộc vận động «  mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo dức tự học và sáng tạo »

          Trong năm học qua nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện xếp thứ nhì huyện, Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi nhà trường xếp thứ ba huyện, hội thi tổng phụ trách giỏi nhà trường xếp thứ nhất huyện , Có 03 giáo viên được công nhận GV dạy giỏi cấp Huyện. Có 02 Giáo viên và 10 học sinh tham gia An toàn giao thông cấp quốc gia đạt giải nhất. Có 04 học sinh tham gia giải toán trên mạng cấp quốc gia. Có 34 học sinh đạt giải trong giao lưu Olympic môn học Giao lưu học sinh năng khiếu cấp tỉnh. Công tác phổ cập và xóa mù chữ xếp thứ 2/ 24 trường. Các hoạt động ngoài giờ, y tế trường học, vở sạch chữ đẹp xếp loại tốt, Nhà trường đã xây dựng thành công thư viện tiên tiến, tư viện xanh. Tổ chức tốt giao lưu học sinh năng khiếu cấp trường. Thực hiện tốt việc tập huấn mô hình trường VNEN, Trang trí các phòng học theo mô hình lớp học VNEN. Năm học 2015 – 2016 Các tiêu trí xếp loại thi đua của nhà trường xếp thứ nhất trong 24 trường tiểu học.

 

X. Đánh giá chung:

1- Điểm mạnh nhất:

          Nhà trường có cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng được đầu tư theo hướng hiện đại, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường,cấp huyện và cáp tỉnh. có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp quốc gia. Chất lượng giáo dục ổn định và luôn vượt bình quân toàn huyện, Học sinh ngoan, lễ phép, hiếu học. Các hoạt động của nhà trường ngày càng đi vào nề nếp. Trường đã được kiểm định chất lượng, nhiều năm liền được công nhận là đơn vị lao động xuất sắc. Công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ II sau 5 năm.

          2. Kiến nghị với Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Biên chế thêm 01 giáo viên Tiếng Anh để nhà trường đảm bảo đội ngũ tăng xây dựng thành công trường điển hình về Tiếng Anh trong năm học 2016-2017.

 

                             HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận

 - Phòng GD ĐT để báo cáo

 - Lưu văn thư

Tác giả:

Xem thêm

Văn nghệ mừng Khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
1 clip cảm động về Bác Hồ
Khai giảng năm học 2016 trường tiểu học Vĩnh Trụ