Điểm báo

BÁO CÁO Công tác triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả tuyển sinh Trường tiểu học Vĩnh Trụ- Năm học 2016-2017

     PHÒNG GD ĐT LÝ NHÂN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TRỤ                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số  05  BC / THVT                                                                             Vĩnh Trụ, ngày 10 tháng 7 năm 2016


BÁO CÁO

Công tác triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả tuyển sinh

Trường tiểu học Vĩnh Trụ- Năm học 2016-2017

 

Kính gửi: Phòng GD ĐT Lý Nhân

Thực hiện kế hoạch số 445/ KH – GD ĐT – GDTH ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Phòng GD ĐT Lý Nhân về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016-2017

          Trường tiểu học Vĩnh Trụ trân trọng báo cáo việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016-2017 như sau:

1.Công tác triển khai:

     - Ngày 30/6/2016 nhà trường đã nhận hồ sơ tuyển sinh tại phòng GD ĐT Lý Nhân

     - Hội đồng tuyển sinh đã Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và căn cứ Kế hoạch số 445/KH-GDĐT-TTr ngày 17/6/2016 của Phòng Giáo dục-Đào tạo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017 và ôn tập hè 2016 cho học sinh cấp tiểu học để tuyển sinh đảm báo tính khách quan và được công khai tại nhà trường.

      -  Ngày 1/07/2016, Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh gồm những ông bà có tên sau:

      1.Ông Nguyễn Trọng Cung – Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng

2.     Bà Lê Thị Minh Thư –  Phó hiệu trưởng – Phó chủ tịch hội đồng

3.     Bà Nguyễn Thị Phượng – Phó hiệu trưởng – Phó chủ tịch hội đồng

4.     Bà Trần Thị Hoa – Tổ trưởng tổ GV lớp 1 - Ủy viên ( Thư ký HĐSP)

5.     Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Tổ phó tổ GV lớp 1 - Ủy viên ( Thanh tra ND)

6.     Bà Lã Thị Tuyết Lan – Giáo viên dạy lớp 1 - Ủy viên

7.     Bà Phạm Thị Quế - Giáo viên dạy lớp 1 - Ủy viên

8.     Bà Đỗ Thị Ngọc Linh – Nhân viên kê toán

9.     Bà Đào Thị Thúy Linh – Nhân viên hành chính

Ngày 1 tháng 7 năm 2016, Chủ tịch hội đồng tuyển sinh ra thông báo về việc tuyển sinh học sinh vào lớp 1 năm học 2016 - 2017 và được UBND Thị trấn Vĩnh Trụ phát thanh trên hệ thống truyền thanh của thị trấn để toàn thể các bậc cha mẹ học sinh có con trong độ tuổi tuyển vào lớp 1 được biết.

       2/ Tổ chức thực hiện

Từ ngày 2 tháng 7 năm 2015 hội đồng tuyển sinh nhà trường bố trí người trực tại trường để nhận hồ sơ học sinh học trái tuyến. ( Có tất cả 11 học sinh trái tuyến, có dánh sách kèm theo)

 Ngày 6 tháng 7 năm 2016. Hội đồng tuyển sinh làm việc theo hướng dẫn của phòng GD ĐT.

          3. Kết quả:

Nhà trường nhận 135 hồ sơ Trong đó có 124 hồ sơ của học sinh có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Vĩnh Trụ và 11 hồ sơ học sinh trái tuyến.

         Hội đồng Tuyển sinh nhà trường đã thu hồ sơ của cha mẹ học sinh, mỗi học sinh nộp 01 đơn xin nhập học, 02 bản sao giấy khai sinh được đối chiếu với bản chính và 01 giấy chứng nhận hoàn thành lớp mẫu giáo 5 tuổi.

                      Trường tiểu học Vĩnh Trụ trân trọng báo cáo ./.

Nơi nhận :                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :

- PGD ĐT để báo cáo

- Lưu VP

                                                                                                                             Nguyễn Trọng Cung

Tác giả:

Xem thêm

Văn nghệ mừng Khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
1 clip cảm động về Bác Hồ
Khai giảng năm học 2016 trường tiểu học Vĩnh Trụ