Điểm báo

Bảng phân công chuyên môn năm học 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC  VĨNH TRỤ

 

 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  -  NĂM HỌC 2016 – 2017

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ

Nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ khác

1

Nguyễn Trọng Cung

1965

1992

ĐHSP TH

HT - Phụ trách chung

Bí thư chi bộ

2

Lê Thị Minh Thư

1972

1991

ĐHSP TH

PHT- CM + phổ cập

P Bí thư CB + CTCĐ

3

Nguyễn Thị Phượng

1975

1995

ĐHSP TH

PHT - CM + phổ cập

 

4

Trần Thị Hoa

1971

1989

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 1A

Tổ trưởng tổ 1 - TKHĐ

5

Nguyễn Thị Thu Hà

1972

1992

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 1B

Tổ phó tổ 1

6

Lã Thị Tuyết Lan

1975

1996

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 1C

 

7

Phạm Thị Quế

1979

2002

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 1D

 

8

Triệu Thị  Hoà

1975

1997

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 2A

Tổ phó tổ GV 2+3  2

9

Lã Thị Thu Hà

1970

1990

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 2B

 

10

Phạm Thị Hồng Phúc

1973

1995

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 2C

 

11

Vũ Ngọc Linh

1977

1997

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 2D

 

12

Trần Thị Nụ

1966

1987

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 3A

Tổ trưởng tổ GV 2+3

13

Vũ Thị Ánh Thuý

1972

1992

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 3B

 

14

Trần Thị Thu Thúy

1987

2009

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 3C

Phụ trách Olympic TV 3

15

Phạm Minh Phương

1967

1989

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 3D

Phụ trách Olympic Toán 3

16

Trần Thị Thu Hiền

1969

1988

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 4A

TP Tổ 4,5

17

Trần Thị Đông Hường

1971

1991

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 4B

 

18

Vũ Thị Phương Thuý

1971

1990

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 4C

 

19

Vũ Thị Kim Anh

1973

1994

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 4D

Phụ trách Olympic TV 4

20

Nguyễn Thị Hạnh

1987

2009

CĐSP TH

Dạy lớp 4 D

BT Đoàn + Olympic T 4

21

Dương Thị Lan

1976

1997

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 5A

 

22

Trần Thị Thu Hà

1963

1982

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 5B

Tổ trưởng tổ 4,5

23

Mai Thị Điệp

1971

1991

CĐSP TH

Chủ nhiệm lớp 5C

 

24

Nguyễn Thị Thuý

1972

1992

ĐHSP TH

Chủ nhiệm lớp 5D

Phụ trách Olympic TV 5

25

Phạm Thị Tuyết Mai

1972

1992

CĐSP TH

Dạy lớp 5D

Phụ trách Olympic Toán 5

26

Nguyễn Thị Lan Hương

1990

2012

ĐHSP TD

Dạy Thể dục

 

27

Bùi Mạnh Tưởng

1991

2012

ĐHSP TD

Dạy Thể dục

 

28

Nguyễn Văn Biên

1976

2005

ĐHMT

Dạy Mỹ Thuật

 

29

Nguyễn Thị Thu Phương

1983

2005

ĐH SP Nhạc

Dạy Âm nhạc

Tổng phụ trách Đội

30

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1985

2007

ĐHSP Tin

Dạy Tin học

Phụ trách Web + Sổ ĐT

31

Nguyễn Thị Hằng Nga

1984

2011

ĐH Tiếng Anh

Dạy Anh văn

Phụ trách đội IOE

32

Đàm Thị Hải Yến

1978

2002

ĐH Tiếng Anh

Dạy Anh văn

Phụ trách đội IOE

33

Nguyễn Thị Dung

1962

1984

CĐSP TH

TV + PC

Phụ trách Olympic Toán

34

Phạm Thị Ngọc Linh

1987

2009

ĐHSP TH

Văn phòng

Chế độ Thai sản

35

Đỗ Thị Ngọc Linh

1984

2006

ĐH Kế toán

Kế toán

Phổ cập + Thống kê

36

Đào Thị Thùy Linh

1988

2013

ĐH QT VP

N V Hành chính

Văn phòng+ TV + TB

 

 

 

 

 

Ngày 5 tháng  9 năm 2016

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Tác giả:

Xem thêm

Văn nghệ mừng Khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
1 clip cảm động về Bác Hồ
Khai giảng năm học 2016 trường tiểu học Vĩnh Trụ