Văn nghệ mừng Khai giảng năm học 2019-2020
Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
1 clip cảm động về Bác Hồ
Khai giảng năm học 2016 trường tiểu học Vĩnh Trụ
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
656/PGDĐT
V/v vận động ủng hộ xây dựng quỹ bảo trợ t... Chi tiết
2019-05-14
484/KH-PGD ĐT
Kế hoạch tổ chức giao lưu Tiếng Anh... Chi tiết
2019-04-10
24/KH-BCĐ
Kế hoạch triển khai tháng Vì an toàn thực phẩm... Chi tiết
2019-04-03
455/KH-GD ĐT
Kế hoạch tổ chức ngày sách... Chi tiết
2019-04-02
310/PGD ĐT- NGLL
V/v huởng ứng giờ Trái Đất... Chi tiết
2019-03-12
67/KHLN
Kế hoạch tổ chức hội thi 'Tin học trẻ... Chi tiết
2019-03-06
287/TB-GDDT
V/v ủng hộ quỹ khuyến học... Chi tiết
2019-03-06
28/YTGD
Kiểm tra giám sát vệ sinh trường học... Chi tiết
2019-03-04
08/KH-TH
KẾ HOẠCH Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trư... Chi tiết
2019-02-18
222/PGD
Kế hoạch tổ chức liên hoan tiếng hát dân ca h... Chi tiết
2019-02-15
11/HD-PGD
Huớng dẫn triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ.... Chi tiết
2019-02-11
180/PGD-NGLL
V/v triển khai cuộc thi ATGT cho nụ cưòi ngày mai... Chi tiết
2019-01-23
03/HĐ- TĐKT
Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng 2019... Chi tiết
2019-01-11
02/KH-LĐLĐ
Kế hoạch tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người... Chi tiết
2019-01-02
01/LĐLĐ
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đ... Chi tiết
2019-01-02
95-KH/UBND
Kế hoạch thăm, tặng quà tết Trung Thu năm học 2... Chi tiết
2018-09-18
14-KH/HĐĐ
Kế hoạch tham gia cuộc thi 'Đọc sách vì tuơ... Chi tiết
2018-09-12
292/KH-BGDDT
Kế hoạch tăng cường thực hiện quy định đ... Chi tiết
2018-05-07
05/CT-UBND
Chỉ thị về việc tổ chức các kỳ thi năm ... Chi tiết
2018-05-04
31/TTBGDDT
Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư ... Chi tiết
2017-12-18
23/2017/TT- BGDDT
Thông tư ban hành quy chế thi đánh giá năng lư... Chi tiết
2017-09-29
03/VBHN
Văn bản hợp nhất 03... Chi tiết
2017-06-23
2070/BGDDT
Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch... Chi tiết
2017-05-12
số 234/QĐ-TTg
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện phòng, chống tai ... Chi tiết
2016-11-04
số 4725 /QĐ-BGDĐT
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục mô đun bồi dưỡng... Chi tiết
2016-10-20
Số: 22/2016/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ... Chi tiết
2016-09-22
359/KH-SGDĐT
Kế hoạch tăng cường thực hiện quy định bắt ... Chi tiết
2015-04-01