Giới thiệu

Trường Tiểu học Vũ Bản

Trường Tiểu học Vũ Bản có 02 điểm trường: Điểm trường chính đặt tại thôn Trung xã Vũ Bản; điểm trường lẻ cách điểm trường chính 2km về phía Tây Nam đặt tại thôn Nãi Văn xã Vũ Bản. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường khang trang, đầy đủ đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục. Trường được công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 8 năm 2003 và được UBND tỉnh công nhận lại vào các năm 2009 và năm 2015.

Trong những năm qua, nhà trường không ngừng phấn đấu và trưởng thành, là một trong những trường Tiểu học có chất lượng giáo dục, có uy tín với cha mẹ học sinh và nhân dân. Công tác quản lý của nhà trường luôn được đổi mới, đảm bảo tính toàn diện, khoa học và sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường của địa phương. Kỷ cương nền nếp luôn được duy trì, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường được nâng cao cả về nhận thức tư tưởng, phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Trường có nhiều giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn, giáo viên giỏi các cấp.

Hàng năm, nhà trường đều có cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, được tặng Giấy khen, Bằng khen.

Từ năm học 2011-2012 đến nay nhà trường luôn được công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động Tiên tiến và Tiên tiến xuất sắc”.

Nhà trường luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo quy chế thực hiện dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường. Nhà trường tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua, quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất hiện có. Nhà trường quản lý tốt các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đúng quy định; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2014-10-06

  • 2014-09-24

  • 2014-09-24

  • 2014-09-24

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 18

Tổng lượng truy cập: 184372