Liên khúc Mùa xuân - Mừng Đảng, mừng Xuân 2018
Nhảy Nối vòng tay lớn
Múa: Mái trường nơi học bao điều hay
Bài võ cổ truyền (tại Đại hội TDTT xã)
Trò chơi Keo co - Khai giảng năm học 2015 - 2016
  

Xem thêm

Liệt kê theo:
Chọn tuần: