Múa Khai giảng năm học 19-20
An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ 2019
Hoạt động tập thể trường TH Xuân Khê
Múa Vui đến trường
Nhảy: Trái đất này là của chúng mình
  

Xem thêm

Liệt kê theo:
Chọn tuần: